Asi největší diskuse bude kolem zamýšlené výstavby wellnesscentra. Toto téma bylo jedním z nejkontroverznějších už v minulém volebním období.

Zastupitelé projednají také návrh rozpočtu města na příští rok, rozdělení kompetencí mezi nové místostarosty, otázku zřízení třídící linky druhotných surovin ve městě, záměr výstavby cyklostezky z Jeseníku do Bukovic, změnu územního plánu nebo úpravy v obecně závazných vyhláškách o komunálních odpadech a poplatcích za jejich svoz a likvidaci.

Zasedání začíná v patnáct hodin v budově městského úřadu v ulici Karla Čapka 1147.