Největší částku dostala Společnost Vincenze Priessnitze. Na zajištění provozu Balneoparku získala 150 tisíc korun. Hnutí Brontosaurus Jeseníky zastupitelé přiklepli na provoz padesát tisíc korun, Svazu tělesně postižených třicetitisícový příspěvek na činnost.

Mezi jednorázovými akcemi získali pětadvacet tisíc korun junáci na akci Skauting bez hranic. Dvacetitisícový příspěvek zastupitelé schválili jesenické pobočce Mezinárodní policejní asociace na soutěž pro žáky základních škol Táhneme za jeden provaz. Stejnou částku získá sdružení rodičů při jesenickém gymnáziu. Peníze podpoří soutěžící v evropském šampionátu First Lego League. Celkově v druhém kole rozdělování získala příspěvek na své akce třicítka žadatelů.

V prvním termínu v březnu rozdělili zastupitelé neziskovým organizacím příspěvky v celkové výši přesahující čtyři miliony korun.