Město mělo na výběr - upravit vyhlášku podle požadavku ministerstva vnitra, změkčit její pravidla nebo si stát na svém a dostat se k Ústavnímu soudu. „Je to definitivní, jdeme k Ústavnímu soudu. Trváme na původním znění vyhlášky, která musí být přísná,“ prohlásil místostarosta Jeseníku Vladimír Cupal (nez.).

Ministerstvo vnitra vyčítá Jeseníku přísnost, s jakou město posuzuje popíjení alkoholu na veřejnosti. V Jeseníku stačí mít otevřenou láhev na veřejnosti a strážníci mohou zasáhnout.

„Tohle ministerstvo napadá s tím, že postiženou může být i osoba, která půjde se džbánkem pro pivo do hospody. Ale nám nejde o postihování lidí se džbánkem, ale o osoby nepřizpůsobivé, které způsobují veřejné pohoršení a znečišťují veřejné prostranství,“ zdůraznil velitel strážníků Pavel Šuranský.

Podle ministerstva by měli strážníci počkat, až se člověk napije, a teprve potom zasáhnout. Navíc by měli zajistit i tři svědky, kteří dosvědčí, že člověk popíjel na veřejnosti. „Před strážníkem se ale občan nedovolí napít,“ podotkl Šuranský.

Šéf strážníků vyhlášku vítá. Díky její přísnosti se podařilo z centra města, z blízkosti škol a dalších vyjmenovaných lokalit vytlačit opilce a bezdomovce. „Vyhláška se osvědčila. Když občanovi odejmeme láhev, je to pro něj větší trest než pokuta, která bývá v mnohých případech nevymahatelná,“ dodal Šuranský.