O snížení počtu zastupitelů se v Jeseníku hovořilo delší dobu. Problematikou se zabýval mimo jiné Štěpán Drahokoupil. Tehdejší doktorand Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy ve své analýze vypracované před dvěma lety konstatoval, že ani snížení počtu zastupitelů na patnáct by nemělo zásadní vliv na reprezentativitu zastupitelstva. Ani při tak nízkém počtu mandátů by žádná ze stran zvolených ve volbách v letech 2010, 2014 a 2018 z městského parlamentu nevypadla.

„Velikost zastupitelstva nemá vliv na kvalitu rozhodování samosprávy,“ shrnul.

Argument? Nemalé úspory

Předkladatel návrhu, místostarosta Tomáš Vlazlo, zmínil finanční aspekt redukce zastupitelského sboru. Za čtyři mandáty městská kasa za volební období ušetří přes čtvrt milionu korun. „Pro mě to už nejsou zanedbatelné prostředky. Osobně se domnívám, že snížením počtu zastupitelů nijak neutrpí základní princip zastupitelské demokracie. Lidé budou mít zastoupení, i když neznatelně méně,“ řekl.

Plesová sezona? Opět odpískaná. Problém je ale hlubší, mění se trendy

Zastupitelka Jana Konvičková, která snížením počtu zastupitelů v minulosti nadnesla, navrhovala redukovat městský parlament na devatenáct členů. „Tím pádem se sníží i počet radních, úspory budou daleko větší,“ argumentovala.

S redukcí naopak nesouhlasil zastupitel David Raif. „Zejména v případě menších měst jako Jeseník nehraje roli jen to, jakou stranu bude občan volit, ale i že vybírá z konkrétních osob na kandidátkách. Pokud chceme šetřit peníze města, nedělejme to na úkor možnosti občanů zasahovat do jeho rozhodování,“ řekl.

Na to starostka Zdeňka Blišťanová připomenula, že se počet zastupitelů od 90. let neměnil, zatímco počet obyvatel klesl o několik tisíc. „Práva lidí určitě nikdo omezovat nechce,“ konstatovala.

Situace v Šumperku

V Šumperku tvoří zastupitelstvo 27 členů. Radniční koalice počty zastupitelů měnit neplánuje.

„Určitě jsem nic takového nezaznamenal,“ potvrdil místostarosta Jakub Jirgl.

O snížení počtu zastupitelů chtějí na schůzce svého klubu debatovat Šumperáci.

„Úbytek obyvatel se v posledních letech v Šumperku zrychlil a sedmadvacetičlenné zastupitelstvo je možná zbytečně velké. Na druhou stranu, Jeseník má jedenáct tisíc obyvatel a bude mít 21 zastupitelů, Šumperk má aktuálně přes 25 tisíc obyvatel. A zásadní úspora se v tom neskrývá, odměny zastupitelů nejsou vysoké,“ uvažoval zastupitel Radovan Auer.

„Osobně bych štíhlejší zastupitelstvo s více aktivními zastupiteli přivítal, tak ale, bohužel, volby a zastupitelská demokracie nefungují,“ dodal.

Natáčení pohádky Princezna zakletá v čase na hradě Bouzov v říjnu 2019
Pokračování hitu Princezna zakletá v čase budou točit na Bouzově a v Sobotíně

Zábřeh a Mohelnice? Změny se nechystají

Po 21 zastupitelích mají v Zábřehu a Mohelnici. Ani v jednom městě se změna nechystá. „Naposledy před volbami v roce 2010, když byla bouřlivá situace okolo firmy Wanemi, se strany v této věci předháněly. Některé navrhovaly počet zastupitelů snížit, jiné zase zvýšit. Poslední roky máme ale stabilizované a i do budoucna počítáme s 21 zastupiteli,“ řekl starosta Zábřehu František John.

V Mohelnici v minulosti zvažovali snížení počtu zastupitelů na patnáct. Důvodem bylo snížení nákladů, ale také efektivnost jednání. Zasedání mnohdy trvala i přes půlnoc, provázely je nekonečné diskuse.

„Dnes je situace jiná. Když snižujete počet zastupitelů, ztrácí se demokratičnost. V našem městě máme 21 zastupitelů od prvopočátku, o změně se neuvažuje,“ řekl starosta Mohelnice Pavel Kuba.