Zakázku získala s cenou 63 milionů korun bez DPH Společnost BluJes, kterou tvoří firmy Moravia Consult Olomouc, Sudop Brno a Exprojekt. Ve výběrovém řízení byla jediným uchazečem. Jejím úkolem bude zpracování záměru projektu, doprovodné dokumentace a dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona. Součástí zakázky je i zpracování dokumentace EIA, pokud bude třeba. Dokumentaci má mít společnost hotovou do října 2026.

Osmapadesát kilometrů dlouhá trať z Bludova do Jeseníku má být elektrifikována metodou takzvané prosté elektrizace. Zjednodušeně řečeno, půjde jen o natažení drátů. Železnice již v minulých letech prošla několika etapami velkých rekonstrukcí a modernizací. Některé práce, jako rekonstrukce zastávek v Potůčníku nebo Lipové-lázních, jsou v plánu v brzké době.

Elektrifikovaná trať do Jeseníku bude mít v Olomouckém kraji jedno prvenství.

Půjde o první železnici elektrifikovanou střídavou soustavou. Všechny tratě v kraji jsou dosud napájeny stejnosměrným proudem, do budoucna je plánovaná jejich konverze. Součástí zadání je tak navržení stykových míst obou proudových soustav.

Základ osobní dopravy na trati tvoří spěšné vlaky, které se křižují v Hanušovicích a Lipové-lázních. Projektanti mají prověřit možnost zvýšit v některých úsecích traťovou rychlost, aby se zkrátily jízdní doby a soupravy stíhaly obrat v Jeseníku. Tím by se výrazně uspořila vozidla a personál.

„Vznikne-li konsenzus sledovat přímý obrat vozidel v železniční stanici Jeseník, bude přistoupeno k prověření možného zvýšení traťové rychlosti v trati Hanušovice – Jeseník, a to především v úsecích, kde byl v nedávné době rekonstruován železniční svršek a zvýšení rychlosti lze dosáhnout minimalistickými úpravami,“ stojí v příloze smlouvy o dílo.

Prověřeny budou zejména úseky mezi Potůčníkem a Jindřichovem, kde by se mohla rychlost zvýšit z 60 na 70 kilometrů v hodině, a mezi Lipovou-lázněmi a Jeseníkem, kde by mohla vzrůst z padesáti, respektive šedesáti na sedmdesát kilometrů v hodině.

Olomoucký kraj před časem představil záměr výstavby železničního tunelu pod Červenohorským sedlem. Představitelé Jeseníku chystanou elektrizaci trati přes Ramzovou vítají. Oba záměry podle nich nejsou v rozporu.

„Pokud by se do pěti let realizovala elektrifikace, má životnost pětadvacet let. Tunel by vzhledem ke všem okolnostem nebyl dřív než za třicet let. Klidně se může zrealizovat elektrifikace a současně běžet myšlenka tunelu,“ řekl místostarosta Jeseníku Václav Urban.

Elektrifikace přinese řadu doprovodných důsledků. V následujících letech bude muset začít kraj soutěžit dopravní obslužnost na další období. Bude muset být jasné, jaké má na lince do Jeseníku poptávat vlaky. Elektrizace také otevře možnost zavedení bateriových vlaků na tratích do Javorníku nebo Zlatých Hor.

„Jako Jesenicko jsme na elektrizaci hodně tlačili. Byť asi nebude na trase z Jeseníku do Zábřehu významná časová úspora, důležitý je komfort. V Zábřehu se nebudou muset měnit lokomotivy. Elektrifikace by také mohla v budoucnu navazovat dál směrem na Polsko,“ doplnil Václav Urban.

Železnici mezi Bludovem a Jeseníkem zařadilo loni ministerstvo dopravy mezi několik desítek tratí, které hodlá elektrifikovat. Zařazena byla do balíku, který má být „pod dráty“ do roku 2032.