Zdražení se nedotkne bytů, na které město Jeseník získalo dotaci, nájemníci všech ostatních bytů si budou muset připlatit, a to od 19,3 procenta až po 48,1 procenta za metr čtvereční. „V konečném součtu jsou to řádově stovky. Už teď počítám každou korunu. Zdražuje se vše, ale platy nám nikdo nezvýší. Nevím, kde mám ještě šetřit,“ posteskla si mladá maminka. Vedení města mohlo volit mnohem nižší navýšení, tuto variantu ale radní kategoricky odmítli. Návrh odboru majetku na zdražení v maximální výši přijali jednomyslně.

„Podle našeho názoru je nájemné nižší, než by mohlo v Jeseníku být. Úroveň cen ve městě je velmi nízká,“ prohlásil místostarosta Jeseníku Vladimír Cupal (nez.). „Cílem navýšení je, aby do roku 2010 platili všichni stejně, tedy jednotná cena pro byty bývalé první a druhé kategorie a stejná pro byty se sníženou kvalitou, tedy byty druhé a třetí kategorie,“ vysvětlila krok radnice vedoucí odboru majetku města Lenka Vinklerová. Nejmenší navýšení z tohoto důvodu čeká na obyvatele bytů první kategorie s nejvyšším nájemným, které se jim zdraží právě jen o 19,3 procenta. Největší změnu zaznamenají nájemníci bytů čtvrté kategorie a to o maximálně povolených 10,34 na 15,31 koruny za metr čtvereční.