Týdenní dobrovolnický pobyt v lesích v majetku Biskupství ostravsko-opavského ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) a Správou CHKO Jeseníky se uskutečnil v rámci oblíbených Týdnů pro krajinu organizovaných Hnutím DUHA již 26. sezonu. Doposud na Týdnech pro krajinu dobrovolnice a dobrovolníci odpracovali devadesát tisíc hodin.

Různé profese, stejná záliba

„V Jeseníkách se potkala parta skvělých lidí z různých koutů republiky a s různými profesními zaměřeními – od jaderného výzkumu až po krajinnou ekologii. Jedno však měli společné: chtěli ve svém čase spojit příjemné s užitečným, “vypnout hlavu”, strávit týden obklopeni přírodou, zvuky lesa a přitom vlastníma rukama pomoct s obnovou lesa vedoucí k větší rozmanitosti,” řekla Veronika Miklíková, koordinátorka jesenického Týdne pro krajinu.

Lidé, kteří tráví v přírodě alespoň 120 minut týdně, mají výrazně vyšší pravděpodobnost, že budou mít dobré zdraví a lepší psychickou pohodu.
Místo prášků na uklidnění vědci radí: Duši vyléčí už dvě hodiny týdně v přírodě

Zájemci a zájemkyně o unikátní jesenickou přírodu se zúčastnili i několika odborných přednášek o její ochraně a hodnotách. Pod vedením odborných pracovníků ze Správy CHKO Jeseníky absolvovali také celodenní exkurzi v jedněch z nejcennějších partiích nejvyšších moravských hor.

„Skupinu dobrovolníků jsme směřovali do oblasti Skalního potoka, kde v minulosti, zhruba před patnácti lety, proběhla podsadba zejména jedle. Tato snaha lesníků o pestřejší druhovou skladbu se neobejde bez intenzivní individuální ochrany jednotlivě vtroušených dřevin. Dobrovolníci nám pomohli s výměnou poškozeného pletiva a kůlů, které poznamenal zub času. Aby snaha předchozích lesníků nepřišla vniveč, je důležité s ochranou jedlí, javorů a jeřábů vytrvat do jejich odrostu, pochopitelně v kombinaci se snižováním stavů spárkaté zvěře. Dobrovolníci různých profesí si vyzkoušeli těžkou práci lesních dělníků a nahlédli na lesnické hospodaření z pohledu revírníka, respektive vlastníka lesa,“ vysvětlil Jan Jurdič, lesní správce z Biskupských lesů Biskupství ostravsko-opavského.

Místo smrků pestřejší les

Týdny pro krajinu jsou terénní částí kampaně Zachraňme lesy, která podporuje změnu smrkových monokultur na mnohem odolnější, věkově a druhově pestřejší lesy.

Generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík
Nový šéf Lesů ČR Šafařík: Cíl? Snížit stavy přemnožené zvěře, otevřít les mladým

„Drtivá většina jesenických lesů byla v minulosti druhově významně pozměněna, kdy původní smrkovo-bukovo-jedlové lesy s příměsí javorů či jilmů byly kvůli stoupající poptávce po dřevu nahrazeny stejnorodými smrkovými porosty. Jenomže v souvislosti s aktuálně měnícím se klimatem jsou takové lesy pravděpodobně na konci své cesty a jejich postupná přeměna na lesy listnaté či smíšené je proto zcela namístě. Nicméně změnu druhového složení významně komplikuje přemnožená spárkatá zvěř, která okusuje mladé stromky. Jedná se právě o jedle nebo javory, jejichž zdárné odrůstání je bez mechanické ochrany proti zvěři velice problematické až nemožné. Proto podobné aktivity vítáme a podporujeme. Věříme, že spolupráce přinesla užitek všem zúčastněným. Zvláště pak lesům samotným,“ uzavřel lesník Miroslav Havira z AOPK, Správy CHKO Jeseníky.