Stezka se nachází v národní přírodní rezervaci Šerák-Keprník. Vodu z ní při dešti odvádí jednoduché svodnice, které nejsou efektivní, zvláště v úseku pěšiny vedené do prudkého svahu.

„Voda tam unáší zeminu a místo ušlapané hlíny zůstávají dnes na cestě jen kameny. Proto chceme spád zmírnit a erozi tak zpomalit,“ řekl lesní správce z Jeseníku Filip Beneš. Ocenil přitom spolupráci a iniciativu místních turistů a nadšenců, kteří se na úpravě trasy podílejí.

close Pěšinu na modré značce na Šerák ničí eroze. info Zdroj: Deník/ Redakce zoom_in Pěšinu na modré značce na Šerák ničí eroze.

Protože jde o přírodní rezervaci, k zásahu se vyjadřují i zástupci ochrany přírody.

„Eroze na turistických trasách je problémem na více místech v Jeseníkách a vítáme, když vlastníci a správci pozemků hledají možnosti, jak situaci řešit. Přeložení této trasy však s sebou nese nutnost kácení některých stromů, které by mohly v budoucnu ohrozit bezpečnost návštěvníků. Naše podmínky stanovují, že nejnutnější kácení proběhne pouze ve spodní okrajové části rezervace. Tam se nacházejí nepůvodní stejnověké porosty, kterým by prosvětlení mohlo v mnoha ohledech prospět,“ vysvětlil Vít Slezák z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Ze dřeva asi dvou stovek smrků se vytvoří prahy ve svahu a na několika místech i zábradlí. „Řadu kmenů ponecháme ležet v porostu, abychom podpořili biodiverzitu,“ dodal Filip Beneš z Lesů ČR. Stezka zůstane nadále neomezeně přístupná veřejnosti. Turisty kvůli bezpečnosti případně usměrní lesnický personál.