Počet vyvedených mláďat meziročně kolísá, z pohledu stability populace je ale důležitější počet hnízdících párů.„Díky fotopastem se nám podařilo zdokumentovat poměrně dramatický průběh hnízdění jedné sokolí rodiny. Samice svá vejce nejprve kvůli tenké skořápce rozsedla a sežrala. Z náhradní snůšky se vylíhlo už jen jedno mládě, které ale dlouho nepřežilo. Ve svých čtrnácti dnech se stalo kořistí kuny skalní. Ty jsou v Jeseníkách nejčastějších přirozeným predátorem sokolů. Pozitivní v letošním sokolím roce je, že počet mláďat je tak vysoký přesto, že více než třetina hnízdění nebyla v závěru úspěšná,“ vysvětluje Petr Šaj z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

Za 22 let téměř čtyři stovky mláďat

V Jeseníkách v novodobé historii sokoli poprvé hnízdili v roce 2001. Od té doby tu vyvedli téměř čtyři stovky mláďat. Jeseníky se svým okolím jsou dnes jednou z nejvýznamnějších sokolích oblastí v naší republice. Zatímco v některých jiných místech, například na Broumovsku, letos někteří sokoli uhynuli v důsledku ptačí chřipky, v Jeseníkách tato choroba zaznamenána naštěstí nebyla.

V Jeseníkách sokoli většinou nehnízdí na výrazně turisticky či lezecky frekventovaných místech. Na rozdíl od jiných chráněných oblastí v Česku tak státní ochrana přírody nemusí přistupovat k zásadnímu omezování vstupu návštěvníků.

„Letos jsme na dvou lokalitách instalovali v nejkritičtější období hnízdění informační tabule regulující pochyb v daném místě. Všem návštěvníkům, kteří sdělení respektovali a přispěli tak k úspěšnému vyvedení mláďat, patří poděkování,“ popsal spolupracovník Agentury ochrany přírody a krajiny, ornitolog Tomáš Pospíšil.

Dobrá místa pro hnízdění i dostatek potravy

V Jeseníkách a v Rychlebských horách sokoli opakovaně obsazují přibližně dvacet skalních lokalit, kde hnízdí přímo na římsách či ve starých krkavčích hnízdech. Zástupci agentury věří, že letošní přírůstek brzy překonají. „Skalnaté území Jeseníků se svým neméně vhodným okolím jim vedle kvalitních hnízdních možností nabízejí i dostatečnou potravní nabídku,“ uzavřel Petr Šaj.

Ve druhé polovině minulého století počty sokolů drasticky poklesly, především kvůli nadměrnému používání pesticidů a dalších chemikálií v zemědělství. Postupně se do české krajiny díky důsledné ochraně vracejí. Vloni byl v České republice doložen výskyt 130 párů, z čehož 101 párů prokazatelně hnízdilo.