Novinku v integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje zavádí krajský koordinátor dopravy ve spolupráci se společností, která průkazy ISIC vydává.

Olomoucký kraj se tak stane úplně prvním regionem v České republice, který studentům cestování tímto způsobem zjednoduší.

„Průkaz ISIC bude možné použít v osobních a spěšných vlacích, autobusech a v městské hromadné dopravě včetně tramvají v Olomouci. Studenti jím budou moci nahradit papírový žákovský průkaz, který jim musela potvrzovat škola," sdělila Vendula Malínková z organizace KIDSOK, která koordinuje veřejnou dopravu v kraji.

Platný průkaz ISIC budou moci studenti tímto způsobem využít od 1. září. Stačí s mezinárodní studentskou kartou přijít na kontaktní místo dopravce a nahlásit trasu jízdy mezi domovem a školou.

Dopravci ověří totožnost žadatele a v databázi průkazů také skutečnost, že jsou opravdu studentem dané školy.

Na zadní stranu průkazu ISIC vyznačí trasu pro dojíždění do školy.

Žáci a studenti pak budou moci tento průkaz používat k nákupu jízdného za zvýhodněný žákovský tarif.

Cena za registraci ISIC jako žákovského průkazu je čtyřicet korun. V našem regionu je možné si takto nechat registrovat ISIC kartu pro dojíždění do školy v informačních kancelářích na autobusových nádražích v Šumperku a v Jeseníku a v pokladnách železničních stanic Šumperk, Zábřeh na Moravě a Jeseník.

Průkazy ISIC se vydávají ve dvou typech, a to pro studenty a školáky. Jejich držiteli se mohou stát žáci a studenti základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol a odborných učilišť akreditovaných ministerstvem školství.

Platnost průkazu je vždy šestnáct měsíců, a to od září do konce následujícího kalendářního roku. Prodloužení platnosti je možné takzvanou revalidační známkou, což je holografická samolepka s natištěnou platností, která se vylepí na vyznačené místo na zadní straně průkazu.