Hana Bednáříková je vystudovanou fyzioterapeutkou. Hipoterapii si vybrala jako téma své bakalářské práce. Od té doby působí v Ryzáčku a dnes je jeho předsedkyní. Zároveň na téma hipoterapie dělá doktorát.

„Hipoterapie využívá trojrozměrný pohyb hřbetu koně ke zmírnění nebo odstranění příznaků onemocnění pohybového aparátu. Pohyb hřbetu v kroku předává tělu impulzy, které pomáhají zmírnit patologické problémy i stavy po úrazech. Hipoterapie pomáhá při širokém spektru problémů, především u onemocnění neurologického či ortopedického původu, ale může jít i o interní onemocnění či obezitu," vysvětluje Hana Bednáříková.

Zároveň upozorňuje, že je důležité, aby touto metodou pracoval vystudovaný fyzioterapeut. „Jen tak může klientovi pomoci. Důležité také je, aby byl kůň stoprocentně zdravý, jinak by předával špatné pohybové impulzy," dodává Hana Bednáříková.

Druh terapie se vždy přizpůsobuje konkrétnímu člověku přímo na míru. Záleží na druhu onemocnění nebo postižení, na diagnóze i na tom, jak je kdo šikovný a co zvládne.
Využívají se různé polohy na hřbetu koně, takže se jezdí třeba i zády po směru jízdy nebo vleže.
„Různé polohy slouží k uvolnění či zpevnění různých skupin svalů. Přitom se sleduje, aby odpověď člověka na pohyb koně byla správná," popisuje hipoterapeutka.

Tato metoda je vhodná pro všechny generace. Využívat se dá už od tří měsíců věku dítěte až po seniory. Jedinými limity je váha člověka, která nesmí přesáhnout jednu osminu hmotnosti zvířete, a případné kontraindikace samotné terapie, které se mohou u jedince objevit. To ale zvažuje sám terapeut.

Na závěr terapie se klient vždy schoulí do klubíčka. „To se dělá proto, aby centrální nervová soustava dokázala vstřebat informace, které kůň člověku předal. Mozek si to musí zafixovat," vysvětluje Hana Bednáříková.

Vybrat a vychovat koně vhodného pro hipoterapii není jednoduché. Musí být jednak stoprocentně zdravý a dobře osvalený, ale také mít přátelskou povahu a poslouchat na povely. Terapie je přitom pro koně psychicky náročná. Během hipoterapie musejí vydržet pracovat s lidmi přibližně dvacet minut ve stejné rychlosti kroku, takže každý kůň zvládne maximálně tři terapeutické jízdy za den.