Dva stromy svobody nově rostou v Šumperku. Jeden z nich se nachází u budovy Střední školy železniční, technické a služeb na křižovatce ulic Lidická a Gen. Svobody. Slavnosti v pátek 26. října přihlíželi učni, děti z nedaleké školky i lidé ze sousedství.

„Své žáky se snažíme vzdělávat nejen v jejich odbornosti, ale vychovávat k občanství, vlastenectví, probouzet v nich smysl pro čest a spravedlnost. Vysazením Stromu svobody chceme zdůraznit, že svoboda a zodpovědnost jsou prioritou života každého jedince,“ sdělila organizátorka výsadbové akce Michaela Kósová z této školy.

V Mohelnici pomáhaly s výsadbou aleje okrasných třešní v místním parku v pátek desítky dětí ze zdejších základních a mateřských škol. Sedm lip nově krášlí zahradu Husova sboru v Lošticích.

Nahradily své předchůdkyně z roku 1933, které musely být kvůli špatnému zdravotnímu stavu pokáceny. Nové stromy vysadili obyvatelé městečka, skauti i členové spolku Sturm, který se na Mohelnicku zabývá ochranou životního prostředí.

Součástí akce bylo i dobré jídlo. Největší úspěch Masarykovy knoflíky, tradiční prvorepublikové cukroví.

„Společné setkávání lidí je to, co nám v současné době nejvíce chybí. Mezi lidmi převažuje lhostejnost k věcem, které jsou mimo jejich vlastnický prostor, a právě takovéto akce to můžou změnit. Věřím, že výsadba lipová aleje bude symbolem budoucí vzájemné spolupráce mezi lidmi,“ těšila se z hojné účasti obyvatel starostka Loštic Šárka Havelková Seifertová.

Akce v Lošticích i Mohelnici finančně podpořila Nadace ČEZ.

Na Šumpersku a Jesenicku se podařilo identifikovat nejméně devět historických stromů svobody. V prvních letech Československa je na počest nově vzniklé republiky spontánně vysazovaly místní okrašlovací spolky i samotní občané.