V Šumperku by měly letos dorazit k zápisu tři stovky dětí narozených od 1 září 2006 do 31. srpna 2007. „Přesný počet ale v tuto chvíli neznáme, protože své děti mohou do šumperských škol zapsat i rodiče z okolních obcí," upozornila vedoucí odboru školství šumperské radnice Helena Miterková.

Celé město je pro účely zápisu jediným obvodem, takže si rodiče mohou vybrat, do které školy svoji ratolest dají. „Stejně je tomu i u přespolních dětí s tím, že v případě naplnění kapacity mají šumperské děti přednost," doplnila Helena Miterková.

Že by ale na vybrané škole nebylo pro jejich děti místo, toho se rodiče obávat nemusejí. „Předpokládáme, že příští rok otevřeme tři první třídy. Kapacita je do dvaadvaceti žáků ve třídě, což je optimální počet. Pokud by byl opravdu velký zájem ze strany rodičů, otevřeli bychom i čtvrtou první třídu. Jsme na to připraveni kapacitně i personálně," řekl ředitel Základní školy Dr. E. Beneše v Šumperku Milan Tichý.

K zápisu by rodiče neměli zapomenout vzít s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz. V Šumperku se zápisy na všech školách konají ve čtvrtek 7. února od dvanácti do sedmnácti hodin a o den později od osmi do patnácti hodin.

Ve stejné dny bude zápis i do základních škol v Zábřehu. Ve čtvrtek i v pátek 7. a 8. února mohou rodiče s dětmi přijít k zápisu od čtrnácti do sedmnácti hodin.

„Ze zábřežských mateřských škol by k zápisu mělo přijít 172 dětí a také šestadvacet dětí, které měly loni odklad školní docházky. Rodiče si mohou vybrat jakoukoliv školu. Nedostatku míst se nemusejí obávat," sdělil vedoucí odboru školství Městského úřadu v Zábřehu Tomáš Krejčí.

V Jeseníku se bude zápis konat ve čtvrtek 7. února od čtrnácti do sedmnácti hodin, a to v objektech Základní školy Jeseník v ulici Boženy Němcové a v Průchodní ulici. V Mohelnici půjdou budoucí prvňáčci k zápisu ještě o týden později, a to ve středu 13. nebo ve čtvrtek 14. února vždy v době od dvanácti do šestnácti hodin.

A co by měly děti umět a znát, aby se z nich od září mohli stát prvňáčci? „Školní zralost je fyzická, psychická, sociální a emoční připravenost dítěte na vstup do školy a změny s tím spojené. Podstatné je, aby si dítě nejen dobře osvojilo učivo, ale také to, aby se školy nebálo. Právě naopak se do ní má těšit, zažít úspěch a radost z toho co se naučilo," řekla vedoucí Pedagogicko - psychologické poradny v Šumperku Drahomíra Jansová.

Pro odklad povinné školní docházky se každoročně v celé České republice rozhoduje více než pětina rodičů. Žádost se podává do května a je k ní potřeba přiložit právě posudek z pedagogicko psychologické poradny a potvrzení od lékaře.

Mezi nejčastější důvody pro odklad patří problémy se soustředěním pozornosti, s výslovností a vyjadřováním, zdravotní problémy nebo problémy s navazováním kontaktů a s prací v týmu.

„Vždy je třeba individuálně posoudit všechna pro a proti. To, co platí pro jedno dítě, nemusí platit pro jiné. Pro někoho je odklad přínosem. Během roku více vyzraje, naučí se lépe zvládat změny a podobně. Naopak pro jiného budoucího školáčka je výhodnější, když půjde do školy hned, i když třeba nezvládá úplně všechno, co by měl předškolák umět. Důvodem může být třeba to, že zůstane se svými kamarády nebo že by odklad považoval za svůj neúspěch," připomněla psycholožka Jansová.

Kvůli vysokému počtu odkladů přijali loni zákonodárci novelu, podle níž má dítě nárok jen na jeden rok bezplatné docházky do školky. Neplatí se tak jen za poslední řádný rok ve školce. Pokud dítě dostane odklad, musejí rodiče za další rok navíc opět platit poplatky za školku.

tabulka