Úředníci inspekce argumentují tím, že alej představuje významné stromořadí v centrální části města a jeho úplná likvidace je navíc zbytečná. „Alej je hodnotná jak z biologického a dendrologického hlediska, tak i ve vazbě na kulturní historické hodnoty. Její odstranění by bylo radikálním zásahem do životního prostředí obyvatel města Šumperka,“ uvedl Bohuslav Víša z olomoucké pobočky Inspekce životního prostředí.

Inspekce zároveň zadala zpracování dalšího znaleckého posudku. Jeho výsledek bude znám do konce letošního června a na jeho základě pak inspekce vydá rozhodnutí o dalším osudu stromořadí.

„Zatím jsme dostali povolení odstranit pouze dřeviny, které jsou v havarijním stavu,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí šumperské radnice Stanislav Ficnar.

Stav devětatřiceti vzrostlých lip a kaštanů lemujících ulici bude dokumentovat v pořadí už čtvrtý znalecký posudek, který si nyní vyžaduje Inspekce životního prostředí.

Záměr radnice vyměnit vzrostlé stromy za nové stromky o výšce sotva pár metrů již loni vzbudil velkou nevoli řady šumperských občanů, po městě dokonce kolovala petice za zachování aleje. Zastupitelé nakonec radikální proměnu ulice odsouhlasili a dokonce již bylo vydáno povolení ke kácení. Radní argumentovali právě jedním z posudků, který poukazoval na špatný stav starých stromů.

„Nedostatek tohoto posouzení spatřujeme v tom, že nebyl brán ohled na to, že třetina až polovina dřevin je v dobrém zdravotním stavu. U stromů se zhoršeným stavem nebyly zváženy varianty jejich zachování pomocí odborných dendrologických zásahů,“ dodal Víša.

Proti předběžnému opatření Inspekce životního prostředí se šumperská radnice odvolala na ministerstvo životního prostředí. Pokud by ministerští úředníci radnici dali za pravdu, inspekce hodlá zvažovat další možné právní kroky, jak kompletnímu odstranění aleje zabránit. Šumperská radnice má již na celý projekt, který počítá také s obnovou zeleně i v dalších lokalitách, přislíbenou několikamilionovou dotaci z peněz Evropské unie.

I když je možné, že drtivá většina stromů v ulici 17. listopadu zůstane, dřevené prodejní stránky zmizí na konci ledna. „V této ulici se zdaleka nejedná pouze o obnovu zeleně, ale také o nový mobiliář, jako je dlažba či lavičky. S tím počítáme v každém případě,“ řekl tajemník šumperské radnice Petr Holub.