S opravou hlavní silnice začala stavební firma letos na jaře a rekonstrukci vzala od podlahy, respektive od podkladních vrstev. Ty byly místy odfrézovány do hloubky až čtyřiceti centimetrů. Nová komunikace díky tomu snese vyšší zatížení a vydrží déle.

„Oprava úseku v délce zhruba čtyři kilometry vyšla na čtyřiatřicet milionů korun,“ přiblížil finanční náročnost akce Michal Zácha, náměstek hejtmana pro oblast dopravy.

Stavbaři nyní v Kamenné pracují na nových chodnících. Ty byly při budování kanalizace poškozeny a vzhledem k jejich stáří zastupitelé rozhodli o vybudování nových.

V některých místech se chodníky oproti původním rozměrům rozšiřují, protože nesplňovaly platné normy. Nyní budou sto padesát centimetrů široké.

V půli srpna stavbaři budovali chodník od drátoven k obchodu.

„Budeme pokračovat od hospody ke školce. Dnes je silnice ohraničená obrubníky, trochu se zúžila a v současné zatáčce není pořádně vidět do protisměru. Proto necháme částečně odstranit břeh, abychom zajistili zpřehlednění celé zatáčky. Chceme, aby byl průjezd obcí bezpečný a aby každý viděl, když jede do protisměru auto,“ řekl starosta Kamenné Josef Vytřísal.

Jeden milion to neřeší

Obec hodlá opravit také místní komunikace. Loni žádala o dotaci na opravu místních komunikací Ministerstvo pro místní rozvoj, bohužel neúspěšně. Sousední Rohle, s kterou Kamenná kanalizaci stavěla, dotaci obdržela.

„Udivilo mě, podle jakých kritérií na ministerstvu vybírají. Pokud obec dělá kanalizaci, cesty se normálním způsobem z rozpočtu obce opravit nedají. Příští rok budeme žádat o peníze znovu. Jeden milion to neřeší, náklady jsme spočítali na čtyři miliony korun,“ dodal starosta Vytřísal.

Kamennou budování kanalizace finančně vysílilo. Na její dokončení si spolu s Rohlí musela půjčit 35 milionů korun. Firmě Skanska navíc Kamenná dluží dalších sedm milionů korun za komunikaci. Se Skanskou se proto domluvila na splátkovém kalendáři.