Šumperk

Velké investice v roce příštím a šetření v letech následujících čeká Šumperk. V roce 2020 stavbaři dokončí rekonstrukci krytého bazénu a výstavbu přednádražního prostoru, což vyjde dohromady na 330 milionů korun.

„Pro město typu Šumperku je to s ohledem na jeho příjmy obrovská částka. Uvidíme, jaké budou přebytky v hospodaření (z roku 2019, pozn. red.), ale v příštích letech musíme zásadně omezit investiční rozpočet,“ předeslal starosta Šumperku Tomáš Spurný.

Část výdajů na investice může pokrýt úvěr. „Předpokládám, že jeho výše by neměla překročit padesát milionů korun,“ dodal.

Zastupitel Zdeněk Brož poukázal dlouhodobě neudržitelný nárůst výdajů oproti příjmům. Radovan Auer podotkl, že rozpočet nepokrývá již zasmluvněné investice ve výši devadesát milionů korun. „To si myslím, že je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Pro takový rozpočet nemůžeme z hlediska tohoto zákona zvednout ruku,“ uvedl.

Podle starosty bude skutečná výše deficitu zjevná na začátku ledna, kdy se do rozpočtu na rok 2020 započítá přebytek z letošního roku. Nesrovnalost má vyřešit první rozpočtová změna.

Předseda finančního výboru Roman Macek v souvislosti s devadesátimilionovou sumou uvedl, že dofinancovat bude třeba rozjeté investice jako přednádraží, bazén, průmyslovou zónu, revitalizaci sídliště Sever a řadu dalších drobných akcí.

„Finanční výbor doporučil přijmout rozpočet s tím, že si musí být vedení města, radní i zastupitelé vědomi, že v horizontu dvou, tří let musí přijít střízlivost ve velmi významných nebo bohulibých investičních akcích. Přijde období, kdy budeme vážit investice na miskách vah, abychom se nedostali do kritických situací co se týče peněžních toků,“ řekl.

Rozpočet Šumperka počítá s příjmy 613 milionů korun a výdaji 666 milionů.

Nový počítačový tomograf Nemocnice Šumperk přinese téměř o polovinu nižší radiační zátěž.
Nové „cétéčko“ zlepší vyšetření v nemocnici

Zábřeh

Se schodkovým rozpočtem bude v příštím roce hospodařit Zábřeh. Město počítá s příjmy 272 milionů korun, což je o 168 milionů korun méně, než výdaje.

„Výdaje takto výrazně převyšující příjmy jsou tvořeny především plánovanými investicemi. Jejich krytí je zajištěno financemi z minulých let, které jsme na investice nachystali. Současně u řady akcí počítáme s dotačními prostředky, které nám celkovou bilanci rozpočtu vylepší.“ sdělil starosta Zábřehu František John.

Na investice město vyčlenilo 172 milionů korun. „Do rozpočtu příštího roku se nám mimo jiné podařilo zapracovat nové velké investice, jako budování vodovodu, kanalizace a čistírny odpadních vod ve Václavově, nové parkoviště před nádražím či poslední etapu zateplení pavilonové školy Boženy Němcové. Přes tři desítky milionů půjdou tradičně do rekonstrukcí komunikací,“ doplnil John.

Jeseník

S více než čtvrtmiliardou korun bude v příštím roce hospodařit město Jeseník. Rozpočet zastupitelé schválili jako schodkový, rozdíl deset a půl milionu korun město uhradí z letošního přebytku.

Na investice v příštím roce půjde 47 milionů korun. Město se chce pustit do osmi akcí. Nejvýznamnější bude rekonstrukce ulice Tyršova. „V současné chvíli máme vybraného zhotovitele, stavební práce byly pozastaveny, naplno se rozběhnou na jaře,“ sdělil vedoucí oddělení investic jesenické radnice Jiří Uher.

Nákladná bude rovněž třetí etapa revitalizace sídliště 9. května. „Podali jsme žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury. Během února bychom měli vědět výsledek. Pokud to dobře dopadne, mohli bychom akci během roku 2020 zrealizovat,“ přiblížil Jiří Uher.

Radnice hodlá rovněž dostavět chodník na ulici Rejvízská, vyměnit střechu na budově ZUŠ v ulici 28. října, výtah v Centru sociálních služeb v Beskydské ulici a parkomaty v ulicích města. Rozpočet počítá též s rekonstrukcí ulice Seifertovy a opravou hospodářské budovy v ulici Otakara Březiny.

Parkovací automat na jesenickém náměstí
Parkování v Jeseníku podraží. Možná až na dvojnásobek

Mohelnice

Příjmy 216 milionů korun, výdaje 253 milionů. To jsou základní parametry rozpočtu, s nímž bude v příštím roce hospodařit Jeseník. Rozdíl uhradí z větší části přebytek z letošního roku, deset milionů vykryje překlenovací úvěr na dotační akce. Rozpočet se podařilo schválit velkou většinou. Tomu však předcházelo několik hodin diskusí a komplikovaných hlasování.

Na investice půjde v příštím roce v Mohelnici 78 milionů korun. Na čtrnáct milionů má vyjít hřiště u ZŠ Vodní, na stejnou částku cyklostezka z Újezdu do Líšnice. Sociální byty v Řepové budou stát devět a půl milionu korun. Město bude připravovat mimo jiné výstavbu nové knihovny, projektová dokumentace má vyjít na 1,7 milionu korun.

Soutěž kadeřnických učňů Color Cup 2019
Pestré barvy i hřebíky v hlavě. Na škole soutěžily kadeřnice, podívejte se