Vodovod sice mají ve všech obcích tohoto regionu, přesto existují místa, kde jsou lidé odkázáni na studny.

Kanalizace je komfort

Ze čtyřiadvaceti obcí jich má kanalizaci jen jedenáct, a to ještě ne v plném rozsahu. Důvodem jsou finance. Vesnice jsou rozlehlé a na výstavbu kanalizace by bylo třeba desítky milionů korun. Jde o chudé obce, takže i když radnice získá dotaci, nemá šanci získat peníze na dofinancování. Dotace totiž nikdy není stoprocentní.

V obcích bez kanalizace zatím fungují žumpy, septiky, domácí čističky nebo se odpad v rozporu se zákonem vypouští do potoků. „U nás lidé splašky vypouštějí do potoka, vždyť vývoz jednoho fekálu na čistírnu odpadních vod stojí přes tisíc korun,“ řekl jeden ze starostů.

Problémy s vodou řeší několik let Bernartice. Voda z vrtu, který zásobuje obec, obsahuje dusičnany. „Po převaření je voda v pořádku, ale nedoporučuje se používat pro děti. Stále hledáme řešení,“ řekl starosta Bernartic Mojmír Michálek. Na dokončení kanalizace potřebuje 40 milionů korun.

V některých obcích je krizová situace

Přibližně tři miliony korun potřebuje nutně Bílá Voda, kde loňská povodeň zničila zařízení na jímání vody. Zásobování domácností, psychiatrické léčebny i výrobny hostií řeší obec provizorně.

S vodou musí hlavně v letních měsících šetřit v Černé Vodě a sousední Staré Červené Vodě. Nejednou se stalo, že lidé zůstali odkázáni na cisterny s vodou.

Nedostatek trápí i Ostružnou, která těží především z turistického ruchu. Před rokem dokonce odjížděli hosté z penzionu, protože se neměli čím umýt.

„Už máme nové vrty. Mnoho věcí jsme si udělali svépomocí a hodně nám pomohli i sponzoři,“ řekla starostka Miroslava Bendeková.

Chudým obcím dotace nepomůže

Jesenicko - Kanalizace straší ostatní starosty na Jesenicku. Třináct obcí ze čtyřiadvaceti nemá kanalizaci.

Nejhorší situace je v mikroregionu Žulovsko. Z osmi obcí má kanalizaci jen Vidnava. Nejdříve se obce dohodly, že se o podporu z Evropské unie budou ucházet společně, nyní si však razí vlastní cesty. Černá Voda totiž z projektu couvla, na realizaci by potřebovala sto třicet milionů korun.

„Přípravy asi zastavíme. Musíme doplácet na školu. S šestimilionovým rozpočtem je budování kanalizace sebevražda, nemáme ani na dokumentaci,“ posteskl si starosta Černé Vody Adam Mičák. Jeho rozlehlá obec se musí starat o 50 kilometrů místních komunikací. „Rozpočet je jen na přežití. Kdybychom dostali sankce, tak nám nezbude, než obehnat obec ostnatým drátem,“ podotkl Mičák.

Podobnou částku sto třiceti milionů korun potřebuje na výstavbu kanalizace i sousední Žulová Ve stejné situaci je i Velká Kraš. Čtyřicet milionů potřebují ve Staré Červené Vodě a ve Vápenné. O dvacet více v Kobylé nad Vidnavkou.

Zajímavou nabídku dostaly Supíkovice a Velké Kunětice. Jednají s Poláky. Ti chtějí budovat velkou čistírnu v Nyse a nabízejí obcím připojení. Supíkovice by polské straně mohly vypomoci s pitnou vodou, které mají dostatek.