„Kaplička je postavená z cihelného zdiva na čtvercovém půdorysu s půlkruhovým závěrem. Zdobí ji prostý empírový dekor – růžice, sloupky a římsy. Průčelí i boční stěny jsou členěny sloupkovými výstupky s hlavicemi zdobenými perlovcem," popsal novou památku mluvčí Národního památkového ústavu v Olomouci Vlastimil Staněk.

Zajímavé je i průčelí, kde je ve štítu kruhové okénko s dekorativním orámováním a reliéfem Panny Marie s Ježíškem. Výrazným prvkem je potom římsa lemující trojúhelníkový štít.

„Stavba je příkladem drobné, výtvarně působivé církevní architektury charakteristické pro dané období a vesnické prostředí. Tvoří výrazný estetický prvek obce," doplnil Vlastimil Staněk.