V úterý 7. června po poledni pracuje v Žižkově ulici parta stavbařů. V pásu pro parkování aut je rozebraná žulová dlažba, před jedním z domů rovněž žulovými kostkami vydlážděný chodník.

„Tato plocha bude pokryta folií, která má několik vrstev. Spodní je nepropustná, uprostřed je zpevňující mřížka a nahoře je separační vrstva. Mezi tím by měla voda protékat, pokud se tam nějaká dostane. Folii dáme na celou tuto plochu,“ ukazuje na prostranství před domem, v němž sídlí vinotéka, Antonín Vincourek, mistr ze zhotovitelské firmy EKO servis.

„Děláme tu od minulého týdne. Zítra začnou dláždit, za čtrnáct dní, tři týdny, by to mělo být hotové,“ odhaduje.

Aby lidé nic nepoznali

Podle starosty Zábřehu Františka Johna je součástí prací kromě hydroizolací také přespádování žulové dlažby a odstranění problematického nájezdu naproti ústí Farní ulice. Řidiči v tomto klínu často parkovali, auta ale zasahovala do vozovky, což znemožňovalo průjezd například autobusům MHD.

„Práce běží na základě nařízení o odstranění stavby a uvedení místa do původního stavu. Součástí rozhodnutí o odstranění stavby je i nařízení, jak má místo vypadat. Nám se podařilo docílit toho, že bude vypadat jako dosud. Šlo nám o to, aby lidé nic nepoznali,“ řekl starosta Zábřehu František John.

Pokud by město muselo ulici uvést do skutečně původního stavu, tedy před rok 2016, na chodníky by se vrátil asfalt a zámková dlažba. Především by ale v ulici výrazně ubylo míst pro parkování, u kostela původně mohla auta stát pouze na levé straně.

Současné práce vyjdou město na zhruba milion korun. I přes tyto dodatečné náklady se městu model, který k revitalizaci prostranství před lety zvolilo, stále vyplácí.

„Povrchy se dělaly v rámci rekonstrukce kanalizace. Pokud bychom nechali firmy, aby ulici po stavbě kanalizace uvedla do původního stavu, a pak jsme se do rekonstrukce pouštěli my jako město, museli bychom celou rekonstrukci financovat my. Takto jsme nějaké peníze přidali, ale využili jsme (zdrojů k obnově povrchů po rekonstrukci, pozn. red.) kanalizace,“ dodal František John.

Úsek Žižkovy ulice prošel revitalizací v roce 2016. Po velké rekonstrukci kanalizace mu chtělo dát město konečnou podobu. Když práce začínaly, měla samospráva na akci vydané stavební povolení, avšak bez nabyté právní moci. Povolení však nikdy nevešlo v platnost, odpůrci se proti němu odvolali.

K nejaktivnějším patřil Milan Havlíček.

„Dělali to na černo. Na chodníky dali žulové kostky, vytrhali izolaci kolem domu. Barák vlhne po každém dešti, je to čím dál horší. Kvůli změně sklonu voda při dešti teče do kostek a vsakuje se do základů. Chodníky zvedli, takže mám zčásti zadělané okno do sklepa. A těch problémů je daleko více,“ řekl Deníku v roce 2018.

Pro dopravní řešení komunikace se zábřežské radnici nepodařilo získat dodatečné stavební povolení. Stavební úřad tak nařídil odstranění stavby.