„Pro mě je to jistý způsob satisfakce a naplnění víry ve spravedlnost,“ okomentovala rozhodnutí Vrchního soudu jedna z žalovaných, Dagmar Ponechalová.

„Na druhé straně cítím smutek, protože z celkové investice kolem 27 milionů (do vybudování wellness na jesenickém koupališti, pozn. red.) bude suma o pět milionů vyšší. Jsou to peníze vyhozené za soudní spor. Přestože jsem upozorňovala radu města v pozici valné hromady, aby si nechala udělat právní názor, jestli je ta částka (kterou požadovaly po žalovaných technické služby, pozn. red.), vůbec vymožitelná, nic se nedělo,“ dodala.

Technické služby žalovaly dva bývalé členy svého představenstva, Dagmar Ponechalovou a Romana Kalouse, v souvislosti s vybudováním provozu wellness v budově jesenického koupaliště. Podle nového vedení firmy byla investice nehospodárná a nedůvodná. Současní představitelé firmy argumentovali, že wellness je prodělečné a není schopno pokrýt náklady na svůj provoz, natož na splacení vstupní investice.

Práce na koupališti, jejichž součástí bylo vybudování wellness, vyšly na 28,4 milionů korun. Podle znaleckého posudku se majetek technických služeb investicí zhodnotil jen o 1,7 milionu korun. O zbývající částku firma bývalé členy představenstva žalovala. 

„Závěr znaleckého posudku z června 2020 byl takový, že touto investicí nedošlo ke zvýšení obvyklé hodnoty majetku. Jinými slovy, téměř tři desítky milionů korun byly vynaloženy bez většího užitku pro společnost,“ uvedly Technické služby Jeseník v minulosti ve svém prohlášení.

Podle bývalých členů představenstva byla rekonstrukce zázemí pro venkovní bazén nutná a cílem souvisejícího vybudování wellness zóny bylo zatraktivnění města. Zároveň upozornili, že investici schválila rada města. Ziskovost wellness podle nich závisí na tom, jak je provozováno.

Vlastníkem Technických služeb Jeseník je Město Jeseník. Funkci valné hromady vykonává rada města. Radnice ve svém vyjádření uvedla, že aktuálně by bylo jakékoliv vyjádření valné hromady k výsledku žaloby předčasné.

„Valná hromada se nejprve seznámí s písemným rozsudkem odvolacího soudu včetně všech odůvodnění. Následně si vyžádá konkrétní stanoviska k předmětnému rozsudku ze strany vedení Technických služeb Jeseník a teprve poté se může valná hromada zabývat dalšími kroky, o kterých bude následně informovat zastupitelstvo,“ stojí v prohlášení města.

Radnice dále sdělila, že obchodní vedení společnosti je podle zákona a stanov TSJ plně v kompetenci představenstva, které bylo k podání žaloby oprávněno.

Rozhodnutím vrchního soudu roční spor končí. „Ozval se mi žalobce s prosbou o bankovní spojení. Mají uloženou finanční povinnost. Spor tím končí, už rozhodnutí obdrželi i oni písemně. Alespoň v této úrovni je tato věc uzavřená,“ řekla Dagmar Ponechalová.