Otevřel ji Edgar Horák (KSČM) návrhem, aby zastupitelstvo zrušilo usnesení z července o prodeji pozemků. Firma Wanemi, jejíž projekt už tři roky rozděluje Zábřeh na dva tábory, totiž porušila podmínku smlouvy, když kupní cenu uhradila s jednodenním zpožděním. Zaplatit měla nejpozději do 30. září. Teprve pak měl následovat podpis na smlouvě. Peníze se však na účtu města objevily teprve 1. října odpoledne.

Starosta Zdeněk Kolář tedy smlouvu nepodepsal a všeobecně se čekalo, že řešení zapeklitého právního problému počká na nové zastupitelstvo. Opravdu počkalo? Podle dostupných informací asi ne.

„Pane starosto, je smlouva podepsaná?“ zněla otázka na Zdeňka Koláře, který je do zvolení nového vedení stále ve funkci a na zasedání stál mezi diváky v sále.

„Není. Smlouva je stále v trezoru na radnici,“ zněla odpověď.

Všichni pak udiveně sledovali další otázku, zda byl starosta někdy v posledních dnech mimo funkci. „Nebyl jsem nemocen ani na dovolené,“ zněla odpověď.

Otázky evidentně směřovaly k tomu, jestli smlouvu, přesněji její druhý výtisk, nemohl podepsat druhý statutární zástupce města - místostarosta Lubomír Sommer (KDU-ČSL). Zeptat se ho nikdo nemohl, protože už ze sálu odešel, tak alespoň zastupitelé odhlasovali apel na Koláře a Sommera, aby se do zvolení nového vedení omezili jen na běžné záležitosti města. Hlasovat o Horákově návrhu nemohli, protože majetkové záležitosti musí být s předstihem zveřejněny.

Když se nemohli místostarosty Sommera zeptat zastupitelé, učinil tak ve čtvrtek ráno Deník. „Bez komentáře,“ zněla odpověď na otázku, zda smlouvu podepsal.

Jediná cesta, jak zjistit, jak to tedy se smlouvou je, bylo obrátit se přímo na katastr. Na internetových stránkách katastrálního úřadu se dá každý pozemek dohledat. U pozemků, které jsou předmětem smlouvy mezi městem a firmou Wanemi, je uvedeno, že jsou zaplombovány, tedy že se u nich chystá změna právního vztahu.

Návrh na změnu byl podán 10. listopadu, tedy v poslední možnou chvíli, kdy bylo jisté, že bývalé vedení je stále ve funkci. Že v ní zůstane, protože starosta zvolen nebude, nemohl ve středu dopoledne nikdo vědět.

V kolonce nabyvatele je u pozemků uvedeno Wanemi CZ a v kolonce převodce je město Zábřeh. Jediné, co se zjistit na internetu nedá, je to, kdo smlouvu vlastně podepsal. Vypadá to, že právníci budou mít plné ruce práce, až se budou přít o to, zda podpis na smlouvě je, či není protizákonný.

Kauza Wanemi ZDE