Když se v polovině prosince za velkých potíží rodilo v Zábřehu vedení města, na dohodu o obsazení výborů ještě nebyl čas.

Zábřeh se k volbě dostal až v únoru a v případě kontrolního výboru to chvíli vypadalo na patovou situaci. Navrženému členu koalice Antonínu Janhubovi chyběl ke zvolení předsedou jeden hlas. Starosta pak navrhl Milana Šebestu (KSČM), který dostal 16 hlasů. Kontrolu tedy opět drží opozice.

V Šumperku to platí už třetí volební období. Vedení výboru tam patří opoziční KSČM.

„Je správné, aby kontrolu měli v rukou ti, kdo se nepodílejí na radě města. Kontrola je o to účinnější. Důležité je to zvlášť teď, kdy máme širokou koalici, v níž mají zastoupení všechny strany s výjimkou komunistů,“ uvedl starosta Šumperka Zdeněk Brož (nez.).

Také v Jeseníku šéfuje kontrole opozice. Předsedou výboru je Stanislav Loučný z KSČM.

Zcela opačná situace je v Mohelnici, kde se opozice na kontrole nepodílí, protože post šéfa výboru pro Jiřího Hanáka (Nezávislí) odmítla.

„Nabídnout vítězi voleb jen funkci předsedy výboru je nedůstojné. Byla to jen hra, takové gesto pro veřejnost, snaha vyvolat před voliči zdání, že nám něco nabídli a my odmítáme pracovat,“ vysvětlila postoj opozice Martina Jeřábková (Nezávislí).

Předsedou výboru je tedy Zdeněk Švec (KSČM). Přestože komunisté nesedí v radě města, za opozici je považovat nelze. Bez jejich podpory by desetičlenné koaliční sestavě chyběl při volbě starosty a radních jeden hlas.

V Lošticích šéfuje kontrole přímo člen koaliční KSČM, mezi členy výboru má ale výrazné zastoupení opoziční ODS.

V Leštině je post šéfa výboru v rukou sdružení Hasiči pro obec, které starosta Miroslav Bílý (nez.) považuje za jasnou opozici. „Dát kontrolu opozici je správné, předejde se různým podezřením z něčeho nekalého. Je ale fakt, že větší význam to má ve velkých městech než na malých obcích, kde se toho zase tak moc neděje a všichni o všem vědí,“ řekl Miroslav Bílý.

Zcela opačná situace je v Úsově, kde koalice kontroluje sama sebe. Výboru totiž šéfuje radní Jiří Motlíček (nez.) a opozice z ODS v něm má jen jedno místo.

„Aby byl šéfem kontroly radní, to už je hodně neobvyklé, i když zákon to zakazuje jen starostovi a místostarostovi,“ uvedl politolog Masarykovy univerzity Stanislav Balík.

Podle starosty Úsova Jiřího Holouše (nez.) ale zatím proti takovému řešení nikdo nic neměl.

„Před čtyřmi lety nám tehdejší koalice nenabídla vůbec nic, naopak my jsme jim teď nabídli alespoň místa ve výborech,“ řekl starosta.

Podle Stanislava Balíka trend směřuje k tomu pověřit kontrolou opozici.

„Stále více obcí to tak řeší. Někde to ale není možné třeba proto, že opozice takové řešení záměrně blokuje jako výraz nulové tolerance vlády v obci, nebo nabídne někoho, kdo je pro koalici nepřijatelný,“ dodal Balík.

Kontrolní výbor ve zkratce

• musí být nejméně tříčlenný
• kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady obce
• kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti
• plní další kontrolní úkoly, kterými ho pověřilo zastupitelstvo
• předsedou musí být zastupitel
• členem nesmí být starosta ani místostarosta