„Dosud se o prohlídku areálu nikdo nezajímal. Jedná se o první dražbu, kde je nejnižší podání v hodnotě znaleckého posudku. Máme již připravené postupy pro případ, že dražba bude neúspěšná, není vyloučeno, že se cena sníží, případně že podnik se bude nabízet po částech,“ sdělil správce konkurzní podstaty Marek Tříska.

Sobotínský Velamos byl kdysi největší továrnou na bicykly v zemi, ještě v roce 1993 vyráběl čtvrt milionu kol ročně. V následujících letech se ale podnik dostal do velkých potíží, kvůli předlužení mu chyběly peníze na výrobu i mzdy zaměstnanců. Podobně jako značky Eska či Favorit také kola Velamos z trhu zcela vytlačili asijští výrobci.

I když se další firmy pokoušely výrobu a montáž kol v Sobotíně obnovit, postupně svou činnost ukončily.

„Ve výrobním areálu zůstala jedna menší firma, která se nyní stěhuje do jiných prostor,“ sdělil správce konkurzní podstaty.

Dražba, kterou pořádá šumperské firma Moravolen Holding, se uskuteční v Šumperku 7. září.