„Město nebude měnit skladbu akcí ani ceny za pronájmy, jedná se pouze o administrativní změnu,“ sdělil tajemník šumperské radnice Petr Holub.

Někdejší klášterní kostel se stal kulturním stánkem v roce 2005, kdy skončila jeho rozsáhlá obnova. Konají se v něm výstavy, koncerty a další společenské akce.

„V této linii budeme pokračovat, budeme prostor dále pronajímat zájemcům například pro slavnostní imatrikulace, vyhlašování výsledků maturit a podobně. Určitě nikoliv pro žádné pochybné akce,“ uvedl tajemník.

Kostel s bohatě zdobeným barokním interiérem je odsvěcený. Konání svateb, byť by se teoreticky mohlo jednat o civilní obřad, v něm ale radnice nepovoluje.

Organizační změna podle mluvčího radnice Kamila Navrátila se bude týkat hlavně úředníků na odboru kultury a vnějších vztahů.

„Budou s jednotlivými organizátory podepisovat smlouvy, jednat o termínech a podobně. Ve stejné výši zůstává i cena za pronájem, která je 500 korun za hodinu. Vlastivědné muzeum v minulosti z pronájmů získalo zhruba 70 tisíc korun, ty nyní připadnou městu,“ řekl Navrátil.

Ročně se v objektu uskuteční zhruba osm desítek akcí. Radnice bude mít na starosti také průvodcovskou službu, na tu ale také vždy přispívala.

Klášterní kostel je zapsán na seznamu kulturních památek. Raně barokní stavba získala svou současnou podobu v roce 1669. Před šesti lety skončila její rozsáhlá rekonstrukce za 35 milionů korun.

Kostel Zvěstování Panny Marie v minulosti patřil k dominikánskému klášteru. Byl ale zrušen za reforem císaře Josefa II. a jeho budova patří od roku 1784 městu. Nyní v ní sídlí Střední zdravotnická škola.