Klenbu pokrýval dekor tvořený rostlinnými motivy a vázami, stěny zdobily úryvky z biblických žalmů. Texty sloužily při bohoslužbách jako jakási bible chudých – lidé nemuseli číst z knihy, ale četli přímo ze stěn kolem sebe.

„Dekor je z konce 18. století, je proveden rokokovou klasicistní technikou. Je to malba na suché omítce. V padesátých letech však byla zabílena. Asi třicet procent staré výmalby na západní klenbě je nenávratně ztraceno, ale celkové výtvarné působení retušemi a restaurováním obnovíme,“ řekl restaurátor. Východní klenba blíž ke galerii je na tom hůř, tam se původní malba téměř úplně ztratila. Po mnoha konzultacích památkářů s Federací židovských obcí bylo nakonec rozhodnuto, že ani tento prostor nezůstane prázdný. Restaurátor ho vyzdobí kopií dekoru ze sousední klenby. Používá k tomu složitou techniku přenosu pomocí celofánu a papírových šablon. S klenbou skončí Václav Holoubek v srpnu a teprve pak přijdou na řadu stěny. Míra toho, co se na nich podaří zachránit, se ukáže teprve po odstranění nátěru.

Restaurátorské práce by měly být hotové do konce roku a vyžádají si celkem 2,5 milionu korun. Je to poslední fáze obnovy památky, která se táhne přes deset let. Po dokončení oprav bude synagogu provozovat město. Sál má sloužit zejména kulturním akcím, na galerii bude stálá expozice. Současná synagoga stojí v Úsově od roku 1784. Za druhé světové války většina členů místní židovské obce zahynula a nebylo už pro koho sloužit bohoslužby. Památka postupně chátrala. V roce 1948 koupili budovu evangelíci, od nich ji v roce 1993 odkoupila Nina Hofmanová, potomek jednoho ze stavitelů synagogy. Vzápětí ji darovala Židovské obci Olomouc, která o rok později zahájila opravy. Od roku 2001 je majitelem synagogy Federace židovských obcí ČR.