„Zastupitelstvo schválilo záměr prodat fondu městskou parcelu za domem číslo deset ve Školské ulici. Podmínkou byla totiž blízkost školy a zdravotnického zařízení,“ informoval mluvčí radnice Milan Kratochvíl. Klokánek slouží k přechodné i dlouhodobější péči o děti v tíživé sociální nebo rodinné situaci. Funguje na principu malé rodiny, v níž žijí čtyři děti a „teta“, která samostatně hospodaří a plní úkoly náhradní rodiny. Tyto pracovnice fondu se u dětí střídají v týdenních intervalech.

„Starší děti se pak zpravidla dostávají do pěstounské péče, novorozenci pak k adoptivním rodičům. V Zábřehu by měl vyrůst dům s deseti byty, azyl by v něm tedy mohlo do budoucna najít přibližně čtyřicet dětí.“ informoval Jiří Vopelka z Fondu ohrožených dětí. Zdůraznil, že výhoda Klokánku spočívá v tom, že v něm lze umístit děti velice rychle a bez soudu. Zařízení tedy může pružně a rychle reagovat na tíživou situaci dítěte.

„V Olomouckém kraji dnes existují celkem tři zařízení, která plní podobný účel. Je to Dětské centrum Pavučinka v Šumperku a Sdružená zařízení pro péči o dítě v Olomouci. Obě jsou určena pro děti do tří let. Azyl pro starší děti nabízí zatím v Olomouckém kraji pouze Středisko sociální prevence Olomouc,“ informoval Kratochvíl.

Fond ohrožených dětí zatím provozuje v kraji jen azylový dům pro matky s dětmi v tísni, teď chystá tři Klokánky. Vedle zábřežského to má být také Klokánek v Dlouhé Loučce a v Těšeticích na Olomoucku. Ve všech třech případech by stavba či rekonstrukce objektů měla začít v příštím roce.
Zastupitelé v Zábřehu zatím nestanovili cenu, za kterou by Fond ohrožených dětí pozemky získal. Předpokládá se ale, že cena bude pouze symbolická.

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY ZE ŠUMPERSKA A JESENICKA

Moje Šumpersko a JesenickoSportKulturaPodnikáníČerná kronika