Tento systém umožňuje provozovat společný katalog, ze kterého zájemce získá údaje o knižních fondech všech připojených knihoven. Současně se také dozví, zda je kniha, kterou hledá, půjčena.

Katalog je v provozu na adrese www.knihovnaspk.cz/katalog a dosud k němu byly připojeny obě šumperské knihovny, Libina a Vikýřovice.

V těchto dnech se ke katalogu připojují knihovny v Postřelmově, Chromči a Rapotíně.

Zahájení automatizovaného půjčování znamená spoustu práce jak pro šumperskou knihovnu, tak pro pracovníky vesnických knihoven.

„Knihovníci museli všechny knihy označit čárovými kódy, ty pak pracovnice střediska Městské knihovny Šumperk, které se o malé knihovny v okolí města starají, postupně načetly do společné databáze. Dále bylo třeba uložit záznamy o čtenářích, o časopisech. To vše bylo časově velice náročné,“ vysvětlila ředitelka šumperské knihovny Zdeňka Daňková.

Postupné připojení k regionálnímu serveru, který šumperská knihovna získala z grantu Ministerstva kultury ČR se bude týkat i dalších knihoven. „Nyní se připravují připojení v Novém Malíně a v Oskavě, stejný krok zvažuje také knihovna v Olšanech,“ dodala Daňková.

Výhodou společného katalogu pro uživatele i pro knihovníky je větší množství informací. Nenajde-li čtenář titul ve své knihovně, má šanci ho nalézt blízko v okolí.