Zhotovitel výsadeb a mobiliáře začal s přípravou prací již na podzim loňského roku, kdy chemicky zlikvidoval plevel. „Na odplevelených plochách budeme zakládat nový trávník a vysazovat dřeviny, a to jak stromy, tak i nižší keře,“ uvedl Petr Vykrut, ředitel společnosti Vykrut zahradní služby, která stavbu provádí. Samotná výsadba začala po Velikonocích.

I s vodní tůní

Projekt počítá s výsadbou skupin stromů a solitérů v celé ploše Knížecích sadů a také s výsadbou nižších keřů v rámci tematických celků. Součástí sadových úprav je rovněž zatravnění, které má několik podob. Jedná se o rozdílné travní směsi navržené s ohledem na funkční využití plochy a také s ohledem na podmínky na dané lokalitě. V části parku vznikne i vodní tůň.

Mikulovice - pohled na obec
Rok života u přivřených hranic? Mikulovickým chybí hlavně nákupy

„Celý areál je řešen tak, aby jej mohli celoročně využívat lidé všech věkových skupin k odpočinku, rekreaci, pobytu v přírodě i sportu. Ovál se zpevněným povrchem je bezpečným místem pro jízdu na dětských dopravních prostředcích. Kopečky jsou zase místem, kde mohou v zimě děti bobovat a sáňkovat,“ dodal starosta František John.

Zeleň je poslední etapou budování parku Knížecí sady. Práce firma provede během dubna a května. Cena poslední etapy projektu činí 3,8 milionu korun, dotace z této částky pokryje 2,5 milionu korun.

Hrad Bouzov v únoru 2021
Bouzov otevřel hradní příkop, vydali se jím první turisté

Co je již hotovo?

Již hotové dvě etapy si z rozpočtu města vyžádaly celkem šest milionů korun. V jejich rámci vznikla trasa pro in-line bruslení kolem dvou umělých kopců včetně veřejného osvětlení. Byly také vybudovány chodníky s mlatovým povrchem. Na ploše byly ponechány i zatravněné chodníčky. Předpokladem je, že se lidé budou pohybovat po celé ploše parku.

Název parku vychází z historického názvu městské čtvrti v podzámčí. „Ve starých mapách je zaznamenán německý ekvivalent Knížecích sadů, tedy Fürstengrund,“ objasnil starosta John.