Koledníci budou na Jesenicku navštěvovat dárce od prvního do čtrnáctého ledna. „Tentokrát začínáme trochu dříve,“ řekla vedoucí sbírky Helena Paschkeová, která doufá, že se ke sbírce ještě přihlásí další koledníci.

Loni vyrazilo do ulic Jesenicka jednasedmdesát skupinek. „Všechny obce už jsou pokryté, ale zatím máme jen šedesát skupin. Tradičně největší problém je v Jeseníku, takže pokud by se objevili nějací zájemci, budeme rádi,“ vyzvala dobrovolníky Paschkeová.

Smyslem Tříkrálové sbírky je pomoci lidem v nouzi u nás i v zahraničí. Část prostředků přitom tradičně zůstává v místě sbírky.

„Tříkráloví koledníci budou jménem Charity Javorník žádat o finanční pomoc na dofinancování stavby výtahu v domě AVE ve Vidnavě, kde žijí nepohybliví senioři. Jestliže je člověk celý rok zavřený v místnosti, potřebuje ven, a aby jej sestry mohly dostat na vzduch, k tomu potřebujeme výtah,“ vysvětlila nasměrování sbírky Paschkeová.

Část prostředků již má Charita Javorník přislíbených od sponzora, několik set tisíc ale na projekt stále chybí.

Loni se koledníkům na Jesenicku podařilo vybrat téměř tři sta čtyřicet čtyři tisíce korun, přes dvě stě dvacet sedm tisíc přitom zůstalo Charitě Javorník.

„Díky této pomoci jsme nakoupili devět polohovacích postelí do našich domovů, průmyslovou myčku do domu ve Vidnavě a zaplatili první splátku na automobil Renault Kangoo, který rozváží obědy uživatelům charitní pečovatelské služby,“ dodala Paschkeová.

Javornická charita zpestřila desátý ročník sbírky o výtvarnou soutěž určenou předškolákům až žákům devátých tříd na téma I čtvrtý z mudrců nalezl Krále.

Lidé, kterým u domu nezazvoní koledníci a přesto chtějí přispět, mohou poslat dárcovskou SMS zprávu ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87777 nebo poslat finanční částku na konto 66008822/0800.