Může za to nový a školami velmi kritizovaný systém přijímacího řízení. Letos poprvé se mohli žáci devátých tříd přihlásit na tři školy. Po přijímačkách si vybrali jednu z těch, na niž se dostali, a odevzdali tam zápisový lístek, který je novinkou přijímacího řízení.

Pokud si to pak ale rozmysleli, či se na odvolání dostali na školu pro sebe atraktivnější, lístek na ni přesunuli. Přesun je možný jen jednou. Mnozí ředitelé si tak ještě v červnu lámali hlavu, jak naplánovat nový školní rok. Nevěděli, kolik tříd vlastně otevřou a kolik učitelů budou potřebovat.

„Situace je teď už jasnější, těch přesunů nebylo za prázdniny tolik, aby zásadně ovlivnily plán. Už v červnu jsme rozhodli, že otevřeme jen dvě třídy proti dřívějším třem. Pořád se ale rodiče informují, jestli máme volná místa, čtyři žáky bychom ještě přijmout mohli,“ uvedl ředitel Střední školy elektrotechnické v Mohelnici Oldřich Klemš.

Poslední přesuny žáků očekává v tomto týdnu ředitel Střední odborné školy a učiliště v ulici Gen. Krátkého v Šumperku Dušan Prachař. Na úvazky kantorů a počet tříd už to ale vliv mít nebude. Neotevřený zůstane obor krejčí, zámečníků bude pouze jedna třída a jen ze tří čtvrtin budou naplněny obě třídy prodavačů.

To přináší ekonomický problém, protože škola dostává dotace na počet žáků.

„Bohužel tím pádem nebudou peníze na odměny učitelů a sníží se osobní příplatky,“ řekl Prachař.

Kvůli novému systému přijímacího řízení musela škola také vydat dvojnásobnou částku na poštovném za doručenky než jiné roky. Stálo ji čtyřicet tisíc korun.

Střední odborná škola železniční, stavební a památkové péče v Šumperku neotevře pro nedostatek zájmu žáků obory klempíř, elektrikář a mechanik pro kolejová vozidla.

„Ostatní obory jsou naplněné, ale v případě zájmu jsme připraveni vyhovět i dalším uchazečům. Do prvního ročníku má nastoupit 141 žáků. Ale s jistotou to budeme vědět opravdu až 1. září. Zatím jsme v očekávání,“ shrnul situaci ředitel školy Luboš Mátych.

Na prestižních školách, jako jsou například gymnázia, se soupiska prvních ročníků v naprosté většině ustálila už v květnu.

„V červnu jsme zaznamenali pouze tři přesuny zápisových lístků,“ uvedl ředitel Gymnázia Šumperk Vladimír Vlček.