Tady je stručná rekapitulace, jak a kdy můžete hlasovat v komunálních volbách.

Kdy volit?

Volit lze v pátek 10. října od 14 hodin do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin 

Kolik můžu rozdat hlasů (křížků)?

Každý volič má k dispozici tolik hlasů, kolik je členů zastupitelstva v dané obci. Např. pokud má město 22 členů zastupitelstva, volič může mezi kandidáty na hlasovacím lístku rozdělit celkem 22 hlasů.

Kolik máte k dispozici hlasů v největších obcích regionu (počet členů zastupitelstva)Šumperk 27
Zábřeh 21
Mohelnice 21
Hanušovice 15
Velké Losiny 15
Jeseník 25
Javorník 15
Lipová-lázně 15

Jak křížkovat?

Zakřížkovat konkrétní jména kandidátů je možné napříč mezi stranami. Lze tedy například na hlasovacím lístku vybrat tři kandidáty ze strany A, pět ze strany B a dva ze strany C. Opět platí, že lze takto rozdělit maximálně jen takový počet hlasů, kolik je v dané obci počet členů zastupitelstva.

Pokud zaškrtnete na hlasovacím lístku pouze jednu vybranou stranu, dáváte jí plný počet hlasů, kolik jich v dané obci máte k dispozici. Pozor! Není možné zaškrtnout více než jednu stranu, lístek by byl neplatný!

Lze také oba způsoby kombinovat. Tedy zaškrtnout jednu konkrétní stranu a dále vybrat mezi ostatními stranami konkrétní kandidáty. Zaškrtnuté straně se pak započítá zbývají počet hlasů (např. pokud má volič k dispozici 22 hlasů a vybere na hlasovacím lístku stranu A a po třech kandidátech ze dvou jiných stran B a C, dostane strana A celkem 16 hlasů, strana B 3 hlasy a strana C také 3 hlasy).  

Kdy je hlasovací lístek neplatný?

Pokud nezaškrtnete ani jednu stranu a ani jednoho kandidáta.

Pokud zaškrtnete více než jednu konkrétní stranu.

Pokud zaškrtnete více jednotlivých kandidátů, než je počet hlasů, které máte k dispozici. (Příklad: vaše město má 22 členů zastupitelstva, máte tedy k dispozici 22 hlasů. Jestliže na lístku zaškrtnete například 25 kandidátů, je lístek neplatný.) 

Kdy, kde a jak se volí senátor

V Olomouckém kraji se nyní vybírá senátor ve dvou obvodech:
- v obvodu v 66, zahrnující sever a západ Olomoucka (Litovelsko, Uničovsko, Šternbersko) a Zábřežsko
- v obvodu 63 zahrnující Přerovsko a Hranicko.

Hlasuje se ve stejných místnostech a termínech jako v komunálních volbách, tedy v pátek 10. a v sobotu 11. října.

Pokud některý z kanidátů nezíská v prvním kole tento víkend nadpoloviční počet hlasů, postupují dva kandidáti s nejvetším ziskem hlasů do druhého kola. To se bude konat za týden, tedy 17. a 18. října 2014.