Podle místostarosty Šumperka Marka Zapletala (ODS) město garantuje, že služby K – centra budou v Šumperku zachovány.

„K – centrum převzala pod křídla společnost před několika lety, kdy ještě jako občanské sdružení Domus bylo ve vážných existenčních potížích a jeho pracovníci z těchto důvodů odešli. Službu ve městě chceme udržet a také mít nad ní určitou kontrolu. Proto bude pod společností Pontis fungovat nadále, i když s jinými pracovníky,“ řekl Marek Zapletal. Problémem by ovšem mohla být takzvaná certifikace, což je garance kvality sociální služby. Certifikaci v sociální sféře například nemůže získat pracoviště zaměstnávající lidi s nedostatečným vzděláním a praxí. „U pracovníků K- center to představuje stovky hodin speciálních kurzů. Například se jedná o nácvik komunikace s drogově závislými a jejich příbuznými, krizovou intervenci a další. V krátké době se to zvládnout nedá,“ vysvětlil Miloslav Kubíček. Podle dosavadního vedoucího Miloslava Kubíčka budou stávající pracovníci K – centra fungovat do konce roku.