Zvyšující se počty nakažených v Evropě a sousedních státech vyvolávají obavy i v Olomouckém kraji. Zaznamenali zde epidemiologové podezření na onemocnění Covid-19?

close Růžena Haliřová, ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje. info Zdroj: Deník / Daniela Tauberová zoom_in

V rozhovoru pro regionální Deník vysvětluje ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje Růžena Haliřová (na malém snímku vpravo).

Kolik podezření na onemocnění Covid-19 jste doposud prověřovali v Olomouckém kraji?
Zatím žádné.

Není zde nakažený člověk? Nebo přesněji: není zde člověk, u něhož by bylo onemocnění prokázáno?
Ne. Neevidujeme žádný potvrzený případ.

V Evropě je již 18 zemí s výskytem. ČR jen otázka času?
Je to velmi pravděpodobné.

Co se změní ve chvíli, kdy bude oficiálně potvrzen první případ v ČR? Stávající mechanismy fungují?
Opatření jsou nastavena, postupy také. Pokud bude první případ, nastoupí další mechanismy: budou zajištěny kontakty (lidé, s nimiž dotyčný přišel do styku) a podle počtu lidí a případně dalších nakažených jsou stanoveny stupně opatření. Spádová infekční oddělení jsou na tuto situaci připravena.

Jde v Olomouckém kraji vystopovat lidi, kteří se vracejí z oblastí s výskytem nákazy, a mají zdravotní potíže?
Stoprocentně to není reálné. Jsou různé formy cestování, lidé jezdí na lyže individuálně auty. Nemáme k dispozici seznamy všech lidí, kteří odjíždějí z Olomouckého kraje tam a tam.

Po návratu zavolat lékaři

close Co je koronavirus. info Zdroj: Deník zoom_in Vše je na zodpovědnosti turisty?
Je to zejména na zodpovědnosti těchto lidí.

Co mám dělat, když jsem byl v Milánu nebo v Benátkách a vracím se domů do České republiky?
Standardní postup: informovat svého lékaře, aby věděl, že takového člověka má ve své péči.

Zůstat v domácí izolaci? Nebo chodit do práce? I když nemám symptomy onemocnění?
Zejména vzhledem k reakcím pracovních kolektivů, kdy lidé jsou citliví vůči aktuální episituaci, a nástupu těchto „navrátilců“ bezprostředně po návratu na pracovišti se obávají. Je potřeba najít citlivé řešení akceptovatelné pro obě strany.
Základní postup: Zavolat lékaři, domácí izolace, sledovat svůj zdravotní stav. V případě zhoršení, tedy horečky, dušnosti, suchého kašle ihned kontaktovat svého lékaře, případně zdravotnické zařízení. Telefonicky.

Info na dálnicích? Dobrý počin

Máte hlášeny „hromadné“ výpravy do Itálie? Například autobus seniorů v Benátkách?
Bohužel ano. Máme hlášeny odjezdy. Po návratu budeme situaci standardně řešit.

Co říkáte na informace na dálnicích pro vracející se z Itálie? Měli by se jimi lidé řídit?
Je to velmi dobrý počin. Lidem musíme předávat informace všemi dostupnými cestami. Tato je velmi efektivní.

Řada lidí má obavy vycestovat na lyže na sever Itálie. Co jim radíte? Registrovat se v dobrovolném systému registrace DROZD?
Rozhodně bych v současné epidemiologické situaci, zejména na severu Itálie, zvažovala, zda vyjíždět do rizikových oblastí. Může se stát, že bude vyhlášena další ohnisko s nákazou a tito Češi zde mohou uvíznout v rámci místních karanténního opatření až na 14 dní. Bohužel z telefonických dotazů víme, že lidé před výjezdem nemají základní informace a začínají panikařit až po návratu. Pokud jde o registraci do aplikace DROZD, určitě doporučujeme.

Mýt si ruce a kašlat do předloktí

Kdo má nárok na testování na nový typ koronaviru?
Musí být splněny dvě základní podmínky: cestovatelská anamnéza, tedy že byl v oblasti s výskytem onemocnění, a zároveň se u něj projevily klinické příznaky.

V případě studentky vracející se z Íránu, který neměla potíže, byl test proveden? Nadbytečné?
Bylo to na místě, ač si tito lidé stěžovali. Kdyby test vyšel pozitivně, cesta po republice by byla pro jejich okolí riziková. Reagovalo se na aktuální situaci v Íránu. Z epidemiologického i ekonomického hlediska to bylo naprosto v pořádku.

Mohu si testování zaplatit?
Bez splnění nastavených kritérií, se nelze dožadovat testování a zatěžovat systém.

Jaká je tedy adekvátní prevence: správně si mýt ruce, správně kašlat – do předloktí…
Je až úsměvné, jak musíme opakovat základy respirační hygieny, navíc v době, kdy zde probíhá chřipková sezona. Toto je základ. Ano, respirační hygiena a ohleduplnost k okolí, to je v dané situaci nejdůležitější.

Lidé panikaří a začínají se zásobit trvanlivými potravinami. Respekt k situaci je na místě, ale jak zklidnit paniku?
Panika pramení z nedostatečných znalostí a informovanosti. Je potřeba přistupovat k situaci racionálně.

VIDEO: Jak si správně mýt ruce

Jak si správně umýt ruce | Video: DENÍK/Stanislava Rybičková

close Koronavirus. info Zdroj: Deník zoom_in