Katastrofa, která starší ze zdejších katolických kostelů před dvaceti lety postihla, přitom mohla být daleko větší. Lustr, který prohnilé  trámy falešné dřevěné klenby už neudržely, se ale naštěstí zřítil dolů v noci, kdy v kostele nikdo nebyl.  Léta se nad horním svatostánkem  zavírala voda, sloužil jako skladiště a nezadržitelně chátral.

O jeho znovuvzkříšení  se postarala parta farníků, která v roce 2007 založila občanské sdružení Svatá Barbora a pustila se do shánění peněz a do oprav. Trvaly pět let, stály kolem deseti milionů korun a díky sbírkám, grantům a dotacím dnes není na kostele snad ani centimetr, který by neprodělal opravu, radikální rekonstrukci, dostavbu či restaurování. Mimo jiné rukama restaurátorů prošly i varhany a všechny obrazy včetně křížové cesty.

„Rčení, že je někde práce jak na kostele, jste tady zažili jako realitu. Díky úsilí a mnoha obětem se kostel podařilo zachránit," řekl biskup Josef Hrdlička, který v sobotu sloužil ve svaté Barboře slavnostní mši. Přišly stovky lidí. Ti dříve narození pamatovali ještě české mše v době války, pamatovali i hřbitov, který kostel dříve obklopoval. Pohřbívalo se na něm do roku 1911, dnes je na jeho místě park.

„Pamětníci vzpomínají i na to, že svatá Barbora bývala také studentský kostel. Na začátku školního roku sem mířili v průvodu gymnazisté na slavnostní mši," řekl Josef Klimek ze sdružení Svatá Barbora.

Kostel má gotický presbytář, zbytek kostela je barokní a v jeho věži visí vzácný renesanční zvon z roku 1614. Vrátil se sem v roce 2000, předtím byl od války zapůjčen farnímu chrámu svatého Bartoloměje. V roce milénia přišel architekt Petr Fabián, pozdější starosta, s návrhem přeměnit kostel v moderně řešené kulturní centrum, kde by církevním účelům sloužila jen kaple vytvořená z presbytáře.  Návrh ale nenašel shodu s památkáři, a tak si na vzkříšení musel kostel ještě pár let počkat. Dnes by měl sloužit nejen bohoslužbám ale i koncertům klasické hudby a výstavám.

Starost občanského sdružení Svatá Barbora ještě bohužel nekončí. V příštím roce musí sehnat peníze na výměnu trámů ve zvonici, které jsou napadeny broukem tesaříkem a houbou.  Do budoucna bude kostel potřebovat ještě nov ý oltář a místní zvoníci už dávají dohromady peníze na pořízení nových zvonů.