Představitel zastánců zachování knihovny, zastupitel Radovan Auer, na zasedání shrnul důvody pro zachování pobočky: od množství programů pro školy, které se zde konaly, přes úsporu jen v řádech statisíců korun po počet poboček knihoven ve srovnatelně velkých městech.

„Panu starostovi jsme doručili petici, kterou do té chvíle podepsalo více než pět set lidí. Požádali jsme ho, aby pozastavil usnesení rady města (o uzavření pobočky, pozn. red.) a nechal o věci hlasovat celé zastupitelstvo. To je asi jediný způsob, jak rozhodnutí případně změnit,“ řekl.

Až na jednu další výjimku však další hlasy za zachování pobočky na jednání městského parlamentu nezazněly.

„Knihovna na Severu ztratila svůj význam, chodí tam pár dětí, pár důchodců a oni můžou v pohodě dojet autobusem do nové knihovny. Myslím, že úspora je to velká a město dnes potřebuje dnes každou korunu. Část služeb knihovny na Severu navíc zůstane zachována. Jsem pro to, aby se knihovna v současné podobě na Severu zrušila,“ uvedla zastupitelka Alena Hlavešová.

Na Radě rozhodli jednomyslně

Starosta města Tomáš Spurný potvrdil, že rozhodnutí rady je neměnné. Radní o uzavření pobočky rozhodli jednomyslně.

„Když jsme o tom v radě rozhodovali, byli jsme vedeni dvěma podmínkami. Zaprvé, že se tento krok nesmí dotknout škol. A pro seniory bude v klubu důchodců obměňováno pět set knih,“ sdělil starosta Spurný.

Radnice ohledně knihovny obeslala dotazníkem všechny šumperské školy.

„Z hodnocení jednoznačně vyplynulo, že služby v hlavní budově knihovny co se týče prostředí, přístupu pracovníků i zaujetí dětí a tematiky programu jsou jednoznačně preferovanější než pobočka na Severu,“ řekla vedoucí odboru školství Helena Miterková.

Starosta Spurný podotkl, že ušetřený zhruba milion korun není nezanedbatelná částka.

„Jeden milion je po dvaceti tisících pro padesát spolků. Já mám obden žádosti tu o sto, tu o deset tisíc. A nepřál bych vám, abyste dotazy těm lidem musel zodpovídat,“ řekl zastupiteli Auerovi.

Pobočka Sever v číslech

Pobočka Sever fungovala na okraji temenického sídliště od září 1984. Za rok ji navštívilo devět a půl tisíce lidí, kteří si v ní půjčili zhruba šedesát tisíc publikací. Její fond čítal bezmála dvacet tisíc svazků knih. V pobočce bylo v druhé polovině roku 2019 zaregistrováno 563 čtenářů, 139 z nich současně navštěvovalo i centrálu na ulici 28. října. V hlavní budově městské knihovny bylo registrováno 3631 čtenářů.