Zájemci se mohou přihlásit do 5. října na adrese Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor zdravotnictví, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.

V nabídce je nutné upřesnit rozsah nabízené péče, provozní hodiny, pracovní úvazky, personální obsazení, přístrojové vybavení, profesní životopis a další podstatné náležitosti.

Uchazeči musejí také prokázat, že jsou oprávněni poskytovat zdravotní péči v příslušném oboru.