Ředitel nemocnice Jan Jedlička zatím nemá k nabídce oficiální informace. Nedokáže tak říci, zda nemocnice ustoupí od svého záměru uzavřít ke konci letošního roku porodnici, novorozenecké a dětské oddělení. Rozhodnout se musí 31. října.

„Jsme připraveni poskytnout Jesenické nemocnici úvěr ve výši šest milionů korun. Jednalo by se o bezúročnou půjčku, abychom jí pomohli překlenout nejtěžší období na konci letošního roku," řekl náměstek hejtmana Olomouckého kraje Michael Fischer. Půjčku musí schválit zastupitelstvo kraje, které by se mělo již v novém složení sejít v polovině listopadu.

„Co se týče příštího roku, zdravotní pojišťovny signalizují, že jsou připraveny Jesenické nemocnici navýšit úhrady za zdravotní péči a podepsat s ní smlouvu na pět let. Podmiňují to ovšem změnou struktury nemocnice, která by s sebou nesla zvýšení efektivity péče," doplnil Fischer.

Ředitel nemocnice Jan Jedlička uvedl, že zatím nemá od kraje oficiální informace. „Půjčka je pro nás závazek do budoucna. Neznám její podmínky, proto se k ní nemohu vyjadřovat. O půjčce hovoří kraj vůbec poprvé. Zda to bude mít vliv na rozhodnutí zrušit avizovaná oddělení, nevím. Musíme se rozhodnout do 31. října," sdělil.

Právě poslední říjnové dny jsou pro další osud nemocnice klíčové. Tento týden probíhají jednání mezi zástupci pojišťoven, ministerstvem zdravotnictví, vedením nemocnice a představiteli měst a obcí Jesenicka.

Mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Jiří Rod potvrdil, že nemocnice novou smlouvu dostane, pravděpodobně na pět let. Konečné výsledky vyjednávání by měly být známé po 26. říjnu. K případné restrukturalizaci se ale mluvčí konkrétně nevyjádřil.

Krajští radní se zabývali také výsledky auditu hospodaření nemocnice. Objednalo si jej hejtmanství a podmiňovalo ním návrh konkrétních řešení.

„I po vyloučení operací z minulosti, které zatěžují současné hospodaření nemocnice, je její hospodaření ztrátové. Stejně jako u některých obdobných srovnávaných nemocnic, které mají větší spádovou oblast. Problém ztrátového hospodaření vidíme především v systému financování zdravotní péče, zejména u podobně lokalitou handicapovaných nemocnic," uvedl v závěru analýzy auditor Jakub Šteinfeld.

Audit také potvrdil, že nemocnici při srovnatelných výkonech meziročně klesají příjmy a že její provoz je třeba na Jesenicku zachovat. Zajištění péče je podle auditora v kompetenci zdravotních pojišťoven.

Radě Olomouckého kraje se podle náměstka Fischera jeví jako dlouhodobé koncepční řešení, aby stát nemocnici v Jeseníku odkoupil a převedl ji do vlastnictví kraje. „To je jediná rozumná cesta, jak tuto nemocnici udržet a zajistit jí další rozvoj," řekl Fischer. Například dotace z evropských fondů mohou podle něj získat jen nemocnice, které jsou ve veřejném vlastnictví. Se zpětným odkupem nemocnice ale již dříve vyjádřilo nesouhlas ministerstvo financí.

Ředitel Jedlička tvrdí, že Jesenická nemocnice je jako soukromé zařízení dlouhodobě diskriminováno a potřebuje vícezdrojové financování. Navíc působí na území odděleném od zbytku republiky horami, kde žije jen čtyřicet tisíc lidí.

V minulosti Jedlička navrhl kraji smlouvu o službách ve veřejném zájmu. To by například znamenalo, že by kraj se kraj podílel na krytí finančních ztrát zařízení. Hejtmanství ale tento krok odmítlo.