Do čtvrté vlny se mohou hlásit žadatelé z řad nízkopříjmových domácností, kde čistý příjem na jednoho člena rodiny v loňském roce nepřekročil částku 170 900 korun.

Dotace mohou čerpat na výměnu starého kotle na pevná paliva, který nesplňuje třetí až pátou emisní třídu.

„U některých členů domácností ověřovat výši příjmů nebudeme. Jedná se například o domácnosti složené čistě z osob, které pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod třetího stupně, ale i o domácnosti čerpající příspěvky či doplatek na bydlení,“ sdělila krajská radní Zdeňka Dvořáková Kocourková.

Lidé mohou v této vlně žádat o dotaci na tepelné čerpadlo, kotel na biomasu nebo plynový kondenzační kotel.

„U plynových kotlů došlo k zásadní změně, finanční prostředky můžeme garantovat pouze v případě, že žadatel má už výměnu kotle hotovou nebo má do 30. dubna 2022 vystavenou závaznou objednávku,“ upozornila Zdeňka Dvořáková Kocourková.

Na výměnu plynového kondenzačního kotle je ve čtvrté vlně kotlíkových dotací možné získat maximálně sto tisíc korun, u kotle na biomasu může dotace dosáhnout až 130 tisíc korun a u tepelného čerpadla až 180 tisíc korun. O příspěvek mohou požádat také domácnosti, které mají od 1. ledna letošního roku kotel již vyměněný.

Žádost se podává přes elektronický formulář, který je s dotačním programem a dalšími dokumenty přístupný na www.olkraj.cz. V květnu a červnu hejtmanství ve vybraných městech uspořádá na téma kotlíkových dotací informační semináře.