„Ze sčítání dopravy vychází, že až devadesát procent všech vozidel z Dukelské ulice míří do Poštovní a naopak. To je zásadní problém, protože se proplétají křižovatkou. Proto se kruhový objezd jeví jako nejlepší řešení,“ objasnil místostarosta Jeseníku Václav Urban.

Dopravní studie navrhla i další tři varianty. Při vzniku průsečné křižovatky by bylo třeba zbourat jeden z domů. Pokud by se oddálila napojení Dukelské a Poštovní na hlavní silnici, neřešilo by to problém odbočení z Dukelské na Lipovskou. Poslední řešení by znamenalo znemožnit průjezd z Poštovní na Dittersdorfovu. Narostla by tak doprava na křižovatce ulic Šumperská a 28. října.

Názory se různí

O řešení dopravy u Pradědu lidé živě diskutují na sociálních sítích. Někteří rondel obhajují, další navrhují jiné alternativy.

„Osobně bych přesměroval Poštovní do polohy dnešního přechodu a udělal klasickou stykovou světelně řízenou křižovatku,“ zmínill například Jan Štětař.

„Nejlepším řešením by byl zákaz odbočení doleva od Albertu a byl by klid,“ uvedl zase Ladislav Valouch.

Kruhový objezd by byl odsunutý od budovy hotelu Praděd. Jeho velikost nemá převýšit rondel na průtahu městem, projektant má naopak za úkol jeho průměr ještě o dva metry zmenšit, aby nebylo třeba měnit územní plán.

Zeleň a zeleň

V souvislosti se zbudováním rondelu představitelé města v minulosti hovořili o citelném zásahu do parku na náměstí Svobody. To však již neplatí.

„Pokud zastupitelstvem projde varianta minimalistického řešení kruhového objezdu, jistý zásah do parku si to vyžádá. Ale současné plochy využité pro silnice a místní komunikace budou zatravněny. Výsledek bude zeleň za zeleň,“ dodal starosta Urban.

Samospráva v roce 2017 plánovala na křižovatku u hotelu Praděd zkušebně osadit semafory. Kvůli vysokým nákladům však od akce ustoupila. Světelně řízený provoz by měl smysl jen několik hodin denně, jinak by byl zbytečný.