Studie by měla být hotova do čtvrt roku od podepsání smlouvy s jejím zhotovitelem.

„Její výsledek pak ukáže, kterým směrem se máme vydat. Zda to bude kruhový objezd, nebo oddálení od sebe dvou blízkých křižovatek, či úprava přechodů pro chodce,“ vyjmenoval možné varianty místostarosta města Václav Urban.

Vybraná varianta má řešit situaci s výhledem nárůstu dopravy v dalších dvaceti až třiceti letech. Výsledkem studie se pak budou zabývat členové dopravní komise a komise pro rozvoj města, radní a nakonec zastupitelé města. Ve hře je i veřejné projednání.

Kdy se problematické místo dočká úprav, bude záviset na zvolené variantě. Bude totiž záležet, zda bude nutné zasáhnout do územního plánu.

„V případě maximalistické verze půjde o znatelný zásah do parku na náměstí Svobody. S CHKO Jeseníky jsme již jednali a tato varianta je nyní, na rozdíl od minulosti, přípustná. Předpokládáme však, že variantní řešení, která vzejdou z dopravní studie, by měla být rozsahem menší,“ vysvětlil Urban.

Pokud studie doporučí stavbu kruhového objezdu, měl by větší část nákladů nést kraj. Bude-li stačit posunout chodníky nebo přechody, investici zaplatí město.

Samospráva v roce 2017 plánovala na zkoušku křižovatku u hotelu Praděd osadit semafory. Kvůli vysokým nákladům však od akce ustoupila. Světelně řízený provoz by měl smysl jen několik hodin denně, jinak by byl zbytečný.