Jako každý rok neodolaly pozvání recesistů z Cechu přátel pátého ročního období, který uspořádal slet už pojedenácté. Vzhledem k magii čísla jedenáct, kterou cech vyznává, to byl slet jubilejní. "Chyběly jsme jenom loni, protože nás odradila velká zima. Původně nás bylo osm, ale čtyři to už vzdaly, tak chodíme ve čtveřici," řekla čarodějka Miluše, zatímco třem kolegyním z KSČ nalévala na posilněnou čirý nápoj z lahvičky s nápisem benzín.

U hranice s hadrovou čarodějnicí na vrcholu zasedla jako každý rok soudní stolice, aby vynesla rozsudek nad bosorkami a také aby zvolila nejhezčí z nich. "Pamětníci z loňska vědí, že čarodějnicím se málem podařilo proces zmařit, když zařídily nevlídné počasí s deštěm. Dnes si to tedy vynahradíme," pronesl cechmistr Miroslav Marek. Vzápětí zamítl obhajobu a čarodějnice odsoudil. Divokými účesy, klobouky, zahnutými nosy a košťaty se to kolem hranice jen hemžilo. Jejich majitelek se ale letos sešlo podstatně méně než v minulých letech.

Nejvíce bosorek zaznamenal slet v roce 2004, kdy se cech úspěšně pokusil o nový rekord v počtu čarodějnic shromážděných na jednom místě. A případným vyzyvatelům úlohu velmi ztížil, protože pelhřimovská agentura Dobrý den zapsala rekord jako trojjediný. K jeho překonání by se muselo nejen sejít více než 685 čarodějnic a 77 čarodějů, ale pořadatelé by museli také rozdat více než 1288 porcí kabanosu. Tradičním sletem čarodějnic končí páté, čili karnevalové roční období a cechu jeho přátel začínají cechovní prázdniny, které potrvají až do 10. listopadu.