Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vydal na konci září rozhodnutí, kterým zrušil vyloučení firmy DigiTry Art Technologies z výběrového řízení.

„Podle našeho úřadu zadavatel transparentně neodůvodnil vyloučení uvedeného dodavatele kvůli neobjasnění mimořádně nízké nabídkové ceny,“ uvedl mluvčí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Švanda.

Elektrická lokomotiva na nádraží v Šumperku.
Trať Zábřeh - Šumperk stále nemá kolaudaci, 13 let po rekonstrukci

Nešťastné a velká chyba

Proti rozhodnutí úřadu podalo město Šumperk, respektive jeho právní kancelář, rozklad k předsedovi ÚOHS.

„Předseda nyní v intencích námitek obsažených v rozkladu posoudí zákonnost a správnost prvostupňového rozhodnutí,“ doplnil Martin Švanda.

Zakázka na současné vedení města přešla z předchozího volebního období. Podle místostarosty Karla Hoška, který má v gesci mimo jiné problematiku investic, jsou prodlení okolo rekonstrukce Domu kultury nešťastná a velkou chybou.

„Ta soutěž je bohužel spojena s řadou prodlení, která ten projekt jen oddalují. Je to velká škoda, protože Dům kultury si zaslouží, aby se začalo konat, i studie (na jeho rekonstrukci, pozn. red.) si zaslouží realizovat. Bohužel všechny tyto problémy způsobují, že přicházíme o miliony korun. Všechno se zdražuje a rekonstrukce kulturního domu, která mohla být v určité cenové úrovni, je na úplně jiné,“ řekl Hoška.

Dům kultury v Šumperku.
Čtyři roky pryč a stále jen studie. Proměna kulturáku v Šumperku se komplikuje

Za rizikové považuje prodlevy v soutěži i vzhledem k podaným nabídkám. „Kdybychom nechali soutěž doplynout a vybrali dražšího uchazeče, máme velkou obavu, že nepodepíše smlouvu, protože nabídka je z jara 2022 a firma už má jiné zakázky nebo jiné ceny,“ doplnil Karel Hošek.

Výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci Domu kultury Šumperk se účastnily dvě firmy. DigiTry Art Technologies nabídla dokumentaci zpracovat za necelých deset milionů korun bez DPH, hodnoticí komise však doporučila nabídku vyřadit.

V řízení tak zůstala jen firma Atelier 38. Ačkoli nabídla cenu více než dvakrát vyšší, zakázku jí město přiřklo. Hodnoticí komise vyloučení levnější firmy odůvodnila mimořádně nízkou nabídkovou cenou.

Většina radních tehdy argumentovala dvěma předchozími neúspěšnými řízeními, v nichž byla významně zohledňována především cena zakázky.

Podle většiny radních by nedostatečně zpracovaná projektová dokumentace v budoucnu vedla k obrovským komplikacím při rekonstrukci domu kultury. Značné náklady a zdržení by neslo nutné doprojektování a vícepráce.

Navrhovaná podoba šumperského Domu kultury - velký sál bez elevace.
Rekonstrukci kulturáku navrhl věhlasný architekt. „UFO“ lustry zůstanou

Problémy od počátku

Problémy s přípravou rekonstrukce Domu kultury se táhnou od počátku. Na jaře 2018 mělo město vypracovanou studii na rekonstrukci od ateliéru City Upgrade a soutěžilo projektanta.

Firma Stavopojekt však v lednu následujícího roku z důvodu neplnění termínů od smlouvy odstoupila.

Město následně zadalo společnosti City Upgrade studii přepracovat. V září 2019 uzavřelo město smlouvu o vyprojektování rekonstrukce s firmou SD Ateliér, ta však byla v lednu 2020 ukončena.

Od října 2020 do října 2021 vypracovával architekt Petr Hájek ověřovací studii. Třetí výběrové řízení na projektanta bylo vyhlášeno v lednu 2022.

Po čtyřech a půl letech tak má město v ruce stále jen studii, druhou v pořadí. Třetí výběrové řízení na projektanta ukončeno není.