První etapa počítá se stavebními úpravami velkého sálu. „Je to kompletní obnova audio a videotechniky, rozvodů a těchto záležitostí. Zůstane jen jeviště, kde je dobré dřevo a zdi,“ nastínil jednatel Zábřežské kulturní Zdeněk David.

Zastupitelé na svém posledním zasedání vyčlenili na investici 55 milionů korun.

„Máme stavební povolení a dokumentaci k soutěži. Práce chceme vysoutěžit během letošního léta a podzimu, abychom si zajistili zhotovitele. Z tohoto důvodu jsme v rozpočtové změně už touto položkou schvalovali rozpočet příštího roku. Bez toho bychom nemohli začít práce soutěžit,“ objasnil starosta Zábřehu František John.

Investici město zatím zaplatí ze svého. Pokud to dotační umožní, chce požádat o příspěvek z fondů React-EU. Jedná se o mimořádné evropské dotace určené na zotavení ekonomik z krize způsobené Covidem-19.

Přestavba velkého sálu by měla začít příští rok v květnu a trvat do září. Zábřežská kulturní nicméně počítá s měsíční rezervou a tím, že sál bude mimo provoz půl roku.

„Práce se týkají „jen“ velkého sálu. I tak to ale bude pro fungování kulturního domu velký zásah. Můžeme fungovat v poschodí, v klubovnách se mohou konat kurzy a běžné aktivity. V každém případě nemůžeme zavřít kulturák na pět nebo šest měsíců a propustit lidi. Některé drobné věci se mohou upřesunout do kina, přemýšlíme o tom, že bychom realizovali hlavně venkovní projekty. Byl by to model letošního června a prázdnin, kdy se představení konají v areálu Talormu a před zámkem,“ nastínil jednatel Zábřežské kulturní Zdeněk David.

Nová přístavba s kavárnou a zázemím

Na etapu v příštím roce by měly navázat další. Druhá počítá s vybudováním přístavby směrem k poště. Nacházelo by se v ní zázemí pro účinkující či skladovací prostory.

Největší část prostor by zabírala kavárna, která by nahradila stávající stísněný bar ve foyer. Z předsálí by se do nových prostor přemístily také toalety. Odhady počítají pro tuto fázi s náklady 25 milionů korun.

„Vnímáme, že zákazníci žádají stále vyšší komfort. Už nechtějí stát při přestávce fronty na záchod, během koncertu nebo po něm si chtějí popovídat a dát něco dobrého. Vnímáme také, že v Šumperku chtějí velkoryse přestavět Dům kultury. Jde nám o určitou konkurenceschopnost,“ zmínil některé z důvodů, proč se město pro přístavbu rozhodlo, starosta John.

V poslední etapě se celá budova za dvanáct milionů korun zateplí.

„Nechceme rekonstrukci rozložit do mnoha let, byť by každá etapa mohla být samostatně funkční. Chceme mít do tří let hotovo, každý rok jednu etapu,“ uzavřel starosta John.

Město Šumperk připravuje generální rekonstrukci Domu kultury delší dobu. Od března má radnice k dispozici ověřovací studii. V polovině července radní schválili výběr zpracovatele zadávací dokumentace a administrátora veřejné zakázky na rekonstrukci Domu kultury. Bude jí společnost PMA tender z Brna.