„Momentálně měníme provoz v kině a trochu v knihovně,“ dává příklad čtyřiadvacetiletá žena.

Ještě letos se do města přestěhuje progresivní festival a možná zde budou k vidění herecké tváře z opačné strany Jeseníků.

Jaké změny se aktuálně v kině a knihovně dějí?

V kině jsme zvýšili filmovou nabídku. V pátky a soboty hrajeme dva filmy, představení se konají i v neděli, což dříve nebylo. Řešíme platební systém, aby byl pro hosty co nejpohodlnější.

V knihovně připravujeme nový dramaturgický plán a stěhování do nové budovy. Pevně doufám, že s novou budovou vznikne úplně nový provoz a dramaturgický plán. Chtěla bych podpořit programy pro děti, seniory, protože mezi dříve narozenými máme řadu čtenářů.

Kdy se bude knihovna stěhovat?

Aktuální termín dokončení prostor je 15. června. Doufám, že během týdne se pak stihneme přestěhovat. Pak se bude dělat revize fondů, takže zavřeno bude čtrnáct dnů až tři týdny. Předpokládáme, že v srpnu by mohl začít běžet zkušební provoz. Slavnostní otevření plánujeme na 6. září.

Už se knihovna na nový provoz připravuje?

Máme nový systém kodování, RFID kódy. Pak se dá kniha na podložku, sama se to odčipuje, což bude pro dámy z knihovny velké urychlení. Počet pracovníků v knihovně zůstane stejný, ale chci prodloužit dobu otevření, od osmi ráno do osmi večer.

Jak pak bude fungovat dohromady komplex knihovny a divadlo?

Tato záležitost je v jednání, řada věcí se bude dolaďovat za provozu. Zatím se centrální recepce pro oba objekty se plánuje v knihovně, doufám, že se přes ni oba objekty funkčně propojí.

Nová budova Centra společných aktivit ale není jen knihovna. Je v ní hudební sál, počítačová učebna, konferenční místnost. Jaká bude další náplň tohoto objektu?

Po dobu udržitelnost projektu se bude využívat pro česko-polské aktivity. Přála bych si, aby se tu časem přesunuly nějaké spolky. V Jeseníku funguje plno sborů, nabízela jsem jim možnost zkoušet v hudebním sále. Nyní je knihovna ve velmi omezených prostorech, v nových plánujeme spoustu seminářů, autorských čtení. Chtěla bych, aby počítačovou učebnu lidé využívali jako studovnu a čítárnu. Za knihovnou budeme opravovat zahradu. Věřím, že se tam podaří vybudovat zázemí, aby si tam lidé mohli číst, aby tam byl odpočinkový koutek. Chtěla bych tam vybudovat malý amfiteátr, abychom mohli akce pořádat i venku. Na to se hodně těším.

Existuje v Jeseníku celoměstský plán akcí,a by se ty různé akce termínově nepřekrývaly?

Uskutečnila jsme jednu schůzku kulturních pořadatelů v Jeseníku. Jednali jsme o využívání společného kalendáře. Mým velkým cílem je mít interní kalendář, aby se daly dlouhodobě plánovat akce. Doufám, že se podaří zavést.

Plánujete na letošek něco nového oproti jiným letům?

Velkou novinkou bude na podzim festival V centru. Přesouvá se do Jeseníku. Je to ojedinělá akce, na kterou tu lidé nebyli zvyklí, myslím ale, že se jim bude líbit. Nyní se domlouváme s německou stranou, protože je to česko-německý projekt. Vytipováváme místa, kde se budou odehrávat různé instalace a performace.

Také řešíme, jak naložit s divadlem. Máme načatou spolupráci s tím šumperským. Je tu velmi oblíbené a část repertoáru by zde mohlo odehrát. V Jeseníku máme divadelní předplatné, většinou jsou to komedie v podání divadel z Prahy. Pražské komedie jsou specifické, ráda bych sem dostala i klasiku. Do Šumperku nyní řada lidí dojíždí a přišlo by mi škoda spolupráci nenačít.