„Stavba byla firmě oficiálně předána. V rozhodnutí od státního fondu máme, že kanalizace musí být v provozu v červenci 2024. Stavba potrvá do roku 2023, následovat bude roční zkušební provoz a kolaudace,“ vypočetl starosta Velkých Kunětic Jiří Neumann.

Vybudování infrastruktury pro odvedení a vyčištění splašků pro pětisethlavou obec vyjde na 72 milionů korun. Přes 45 milionů pokryje státní a krajská dotace, zbytek musí samospráva vykrýt vlastními silami.

„Vzali jsme si patnáct milionů úvěr, který budeme patnáct let splácet. A zbytek dáváme z vlastního. Je to nějakých deset milionů korun, které máme našetřené,“ řekl starosta Neumann.

Nad Velkými Kuněticemi leží Supíkovice. Obě obce na sebe zástavbou prakticky navazují. V minulosti obě samosprávy plánovaly společný projekt kanalizace, nyní jdou Supíkovice jinou cestou.

„Ze zákona nemáme povinnost kanalizaci zřídit. A pokud nebudou dotační programy, které by ji spolufinancovaly, obec naší velikosti a rozpočtu nemá šanci kanalizaci ufinanovat,“ sdělil starosta Supíkovic Roman Bican.

Supíkovice nabízí svým obyvatelům úhradu padesáti procent nákladů na vybudování domovních čistíren. Zároveň se zdejší zastupitelstvo usnesli, že následujících patnáct let místní samospráva nepodnikne kroky ke zřízení centrální kanalizace. Chce tak dát stavebníkům jistotu, že náklady, které vynaloží na zřízení domácích čističek, nevyjdou vniveč.

„Když jsme si dělali hrubý propočet, odkanalizování obce tímto způsobem nás vyjde na patnáct milionů korun. Je to určitě méně, než nějakých sto,“ dodal Roman Bican.