Podle úřadu město jako zadavatel soutěže u tří firem nesprávně posoudilo jeden z kvalifikačních předpokladů. Není tak vyloučeno, že by při správném postupu muselo tyto uchazeče vyřadit a následně celou soutěž zrušit.

Za chybný úřad označil též fakt, že textová část zadávací dokumentace a jedna z dodatečných informací nebyla zveřejněna na profilu zadavatele.

„K dodržení zákonných povinností nepostačuje, pokud zadavatel odešle dodatečné informace a textovou část zadávací dokumentace zájemcům, jež prokázali splnění kvalifikace," konstatoval úřad ve svém rozhodnutí.

Městu mohl vyměřit sankci až v řádu milionů korun, nakonec mu udělil stotisícovou pokutu.

Akci město uskutečnilo v minulém volebním období. Bývalá starostka Vlasta Pichová soudí, že se radnice měla minimálně kvůli snížení částky proti pokutě odvolat. A v případě neúspěchu vyžadovat náhradu škody po firmě, která řízení pro město administrovala.

„Vymáhání bude asi nutné, ale vůči firmě se mi zdá neférové. Vytrhla nám tehdy trn z paty. Vyřízení dotace převzala v časové tísni, měla špatně nachystané podklady, které jsme převzali od předešlého vedení radnice. Přesto byla ochotna nám pomoct," uvedla Vlasta Pichová.

Podle současného starosty Jiřího Kampa se město proti pokutě neodvolalo. Vedení radnice se dohodlo, že bude žádat zaplacení škody po firmě, která výběrové řízení organizovala. Podle starosty je však nejprve třeba zjistit, kdo situaci, kvůli níž město dostalo pokutu, zavinil. Po něm pak bude samospráva škodu vymáhat.

„Záležitost jsme předali naší právničce. Bude zjišťovat míru zavinění té firmy. Bližší informace, jak se v této věci postoupilo, od ní zatím nemám," řekl Jiří Kamp.

V případě odvolání by mohl antimonopolní úřad pokutu i navýšit. „Pokud by město podalo rozklad, je možné cokoli: sankci zrušit, snížit, potvrdit, ale i zvýšit," vysvětlil tajemník městského úřadu v Šumperku Petr Holub. Podle něj by záleželo na argumentaci, kterou by radnice použila.

Silnici do místní části Hynčice nechalo Staré Město opravit v roce 2013. Vybudování bezmála dvou kilometrů komunikace a malého parkoviště v horní části osady vyšlo na dvanáct a půl milionu korun. Drtivou většinu nákladů pokryla dotace.