„Průtoky ve vodních tocích jsou výrazně pod hodnotou dlouhodobého průměru pro měsíc srpen. I nadále se očekávají setrvalé nebo mírně klesající stavy hladin," stojí ve zdůvodnění vyhlášky omezující odběr vod.

Odbor životního prostředí městského úřadu Jeseník vyhlášku vydal s ohledem na minimální průtoky v potocích a řekách i na základě podnětů Povodí Moravy, Odry a Lesů České republiky, které toky v regionu spravují. Omezení platí do odvolání.

Okolo hranice sucha se pohybují hladiny všech řek na Jesenicku. Nízké hladiny vody jsou podle posledních údajů ve vrtech v regionu, velmi nízkou vydatnost mají i všechny prameny, které meteorologové sledují.

Největší problém se suchem panuje v Javorníku a okolních vesnicích. Půda je zde vyschlá na troud. Městu se vyhnuly i vydatné deště posledních dní. „V úterý spadly tři milimetry srážek, když šla 10. srpna studená fronta, napršelo deset milimetrů. Jinak nic," řekl Michal Zajonc z Javorníku, který se věnuje meteorologii.

Na svém minimu je i potok, který městem protéká. Voda v něm se navíc začíná kazit a kvést. Některé potoky v regionu vyschly zcela. „Úplně vyschlý potok byl například v Bukové u Bernartic. To jsem viděl poprvé, Přitom pamatuji, že v něm teklo běžně třicet centimetrů vody," sdělil Michal Zajonc.

V Javorníku vyhláška už několik týdnů zakazuje užívat vodu z veřejného řadu k zalévání zahrádek, mytí aut nebo napouštění bazénů. Řadě lidí vyschly studny, a hasiči tak vozí lidem užitkovou vodu do tisícilitrových barelů.

Rychlé zlepšení situace přitom nelze očekávat. Srážky meteorologové předpovídají až na první zářijové úterý. Do té doby mají v Česku panovat opět tropické teploty.