O týden se komplexní léčba prodlužuje lidem, kteří se jedou do jesenických lázní léčit s těžšími psychiatrickými diagnózami, jako jsou deprese nebo schizofrenie.

Podle vedoucího lékaře Priessnitzových léčebných lázní Jaroslava Novotného je prodloužení pobytů pro pacienty velmi důležité. „Tři týdny je z našeho pohledu nejméně vhodná doba, aby došlo u pacienta k nějaké razantnější změně. Čtyři týdny vnímáme jako optimálnější," řekl Jaroslav Novotný.

Pokud budou pacientům pojišťovny léčbu v lázních platit déle, přinese to rovněž léčebným ústavům ekonomický zisk.

Pacienti s psychickými onemocněními jsou pro jesenické lázně zásadní. Tvoří až dvě pětiny, tedy největší díl z celkového počtu klientů. Lázně v Jeseníku jsou navíc jediné v Česku, které se na léčbu psychicky nemocných lidí zaměřují.

Přední český psychiatr Cyril Höschl uvedl, že se skladba psychických onemocnění v populaci postupně mění. Některé klasické diagnózy jako hysterický oblouk nebo katatonní schizofrenie, u níž se objevují pohybové obtíže, téměř vymizely. Přibývá naopak chorob spojených s vyšším věkem, jako Alzheimerova demence, či depresí.

„U depresí je ale velká otázka, do jaké míry nárůst připadá na vrub skutečného nárůstu deprese jako poruchy v populaci a do jaké míry tomu, že se s ní lidé méně bojí jít k odborníkovi," poznamenal Cyril Höschl.

Novela zákona o zdravotním pojištění prodlužuje délku lázeňských pobytů komplexně hrazených zdravotními pojišťovnami o týden u dospělých pacientů v případě 28 indikací z celkových 66. Dospělým též otevírá větší možnosti opakovaných léčebných pobytů a u dětí umožňuje lékařům prodloužit délku pobytu u všech diagnóz.

„Jsem rád, že čeští pacienti budou moci opět jezdit do lázní na dobu skutečně potřebnou k tomu, aby jejich organismus plně na takovou léčbu reagoval," okomentoval změny ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Novela zákona nahradila původní ministerskou vyhlášku z roku 2012, která zkrátila délku pobytu v lázních a snížila výši příspěvků na tento druh péče. Lázním restrikce způsobily ekonomické potíže. Vyhlášku zrušil ústavní soud v dubnu 2014.