Před vodočtem v Raškově se kvůli silným mrazům vytvořila asi kilometr dlouhá ledová plocha. Voda se přes ni přelévala řeka tak v uplynulých dnech dosáhla výšky druhého povodňového stupně.

„Zvedla se zde hladina a nastal tak problém se spodní vodou, která se začala tlačit do sklepů,“ dodala mluvčí Povodí Moravy Veronika Slámová.

Led místy narostl až do půlmetrové tloušťky. Bagrista jej musel vytahovat s opatrností, aby neuplavalo velké množství ker, které by mohly koryto níže po toku ucpat.

Na problém spolu se sousedy upozornila Žofie Spáčilová. Už jedenáct let se stará o stanici, která v Raškově měří výšku hladiny Moravy. Voda pronikla do sklepa domu jejích sousedů.

„Že se voda vylije, jsem se ani nebála. Syn se šel na řeku podívat ještě okolo osmé hodiny,“ řekla Spáčilová. Bydlí v domku hned naproti řece a povodeň zažila několikrát. „Při povodni jsme se schovali nahoře ve světničce. S námi tam byly také slepice, krůty, králíci. Měli jsme i býka, toho nám čtrnáct dní poklízeli sousedi,“ vzpomíná seniorka.

Úterní zásah v Raškově není v regionu první. V minulých dnech bagry čistily koryta říček v Petrově, Vikýřovicích a Vernířovicích na Šumpersku. V některých místech zde hrozilo, že se voda vylije z břehů a zaplaví silnice a zastavěné části obcí.

Ve středu se těžká technika přesune do Albrechtic na Ústeckoorlicku, kde bude čistit koryto Moravské Sázavy. Problémy mohou podle vodohospodářů nastat, až bude led tát. Plující kry by mohly koryta potoků a řek ucpat.