„V posledních volbách je navíc stále častěji tento údaj využíván ne jako měřitelná, spolehlivá hodnota, ale jako nástroj marketingu. Lidé si do něj píší i své koníčky, zájmy a podobně,“ říká v rozhovoru pro Šumperský a jesenický deník.

Říká se, že na kandidátky se strategicky umísťují učitelé a lékaři, protože táhnou hlasy. Opravdu se na kandidátkách tato povolání vyskytují ve zvýšené míře? A skutečně jim lidé dávají více hlasů než kandidátům s jiným povoláním?
Z některých provedených výzkumů se zdá, že to tak skutečně je. Možná se nevyskytují ve zvýšené míře, ale rozhodně v míře nadproporční vzhledem k zastoupení těchto profesí v populaci. U učitelů není zcela potvrzené, u lékařů ale ano, že jsou schopni získávat více hlasů než nelékaři.

Mají lidé s určitým typem povolání díky své profesní orientaci větší předpoklady k vykonávání funkce zastupitele, radního či starosty než jiní?
to si nemyslím. Ideálem zastupitelské demokracie je zastupitelstvo, které bude poměrně věrně odrážet obec. Že tam bude obdobné procento vyučených, středoškoláků a vysokoškoláků, jako v tamní populaci; obdobný poměr podnikatelů a zaměstnanců, dělníků a svobodných povolání. To se ale neděje a ze zastupitelstev se nám i díky používanému volebnímu systému stala shromáždění místních elit. Je to paradoxně mnohem horší, než za Rakousko-Uherska či První republiky.Někteří lidé seniorského věku vyplňují do kolonky povolání svou původní profesi a ne důchodce či senior. Myslíte si, že tak činí proto, že to zní lépe?
Není zcela jasno v tom, o čem má tato kolonka vypovídat. Mnozí si pletou povolání s aktuálním zaměstnáním. Domnívám se, že jejím smyslem je říct něco o profesních schopnostech daného kandidáta. Proto je lépe, když senior vyplní svou původní profesi, takže lépe vím, v jaké oblasti se v životě pohyboval, než když tam napíše důchodce.

Z povolání lze usuzovat na vzdělání. Kandiduje i v komunálních volbách větší podíl vysokoškoláků, než je v populaci?
Z výzkumů, které znám, se zdá, že ano. Nicméně může to být zkreslené nerovnoměrným rozložením vysokoškolského vzdělání ve věkových skupinách.

Myslíte si, že uvádět povolání kandidáta na listině je relevantní? A je nějaký údaj, který podle vás na listinách chybí?
Praxe posledních několikerých voleb, o níž jsem mluvil, ukazuje, jak tvořivě k tomu mnozí přistupují, a ukazuje tak na problematičnost této kategorie. Mám za to, že by klidně mohla zmizet. Nicméně třeba na malých obcích, kde je i několik lidí stejného jména a obdobného věku, může napomoci rozlišit, kdo vlastně kandiduje. Žádný údaj mi naopak na listinách nechybí.